De Invloed van Externe Begeleiding op Feedbackoriëntatie bij de Inzet van de Tool Feedbackcultuur.

Translated title of the thesis: The Impact of an External Coach for the Development of Feedback Orientation Using the Tool Feedback Culture.
  • Silas Weinert

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Feedbackoriëntatie, de attitude ten opzichte van feedback, is een belangrijk aspect om een goede feedbackcultuur vorm te geven. Om die goede feedbackcultuur vorm te geven en daarmee ook de feedbackoriëntatie te verbeteren, is de tool feedbackcultuur ontwikkeld voor docententeams in het hoger onderwijs. Deze tool is online te raadplegen en zonder externe begeleider te gebruiken. Uit verschillende onderzoeken blijkt echter dat een externe begeleider een toegevoegde waarde kan hebben bij de vormgeving van een feedbackcultuur. Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen wat de invloed van en ervaring met externe begeleiding is. De onderzoeksvraag van dit onderzoek is dan ook: “Wat is de bijdrage van externe begeleiding in de effectiviteit van de tool feedbackcultuur” Om deze vraag te beantwoorden is een mixed-methods ontwerp gekozen met een quasi-experimentele opzet. Hierbij had de experimentele conditie een externe begeleider en de controle conditie een interne begeleider. In het kwantitatieve deel van het onderzoek werden geen significante resultaten gevonden op de veranderde feedbackoriëntatie. Uit de zes verdiepende interviews blijkt dat teams die zichzelf inschatten als verder ontwikkeld op het gebied van feedbackcultuur voornamelijk een procesbegeleider zoeken in de begeleiding. Teams die zichzelf minder ontwikkeld inschatten zoeken in de begeleiding veel meer een expert en een didactisch onderlegde externe begeleider. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de tool feedbackcultuur verder worden ontwikkeld, er kunnen aanbevelingen worden gedaan op het gebied van begeleiding en er kan verder onderzoek worden opgestart waarin wordt ingezoomd op het effect van teamniveau op de begeleidingsbehoeften.
Date of Award26 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorMartijn J. M. Leenknecht (Supervisor) & Desiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • feedbackcultuur
  • feedbackoriëntatie
  • tool feedbackcultuur
  • externe begeleider
  • hoger onderwijs

Cite this

'