De Invloed van het Technisch Leesniveau op Tekstbegrip bij Close Reading

Translated title of the thesis: The Influence of Technical Reading Level on Text Comprehension in Close Reading
  • Kirsten Seiger

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het basisonderwijs wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen. Veel leerlingen hebben moeite met begrijpend lezen. Technisch kunnen lezen is een factor die binnen meerdere onderzoeken in verband wordt gebracht met begrijpend lezen. Dit is het in staat zijn om schriftelijke informatie om te zetten in spreektaal. Een voorwaarde voor het begrijpend lezen, maar in welke mate? Een opkomende methodiek voor het onderwijzen van begrijpend lezen is Close Reading, echter moet er voorzichtig omgegaan worden met het promoten van een methodiek zonder op de hoogte te zijn van zijn empirische successen. Het is onduidelijk of het technisch leesniveau samenhangt met de mate van tekstbegrip bij Close Reading. Daarom luidt de onderzoeksvraag in de huidige studie: “Wat is de invloed van technisch leesniveau op het tekstbegrip bij basisschoolleerlingen die gebruik maken van de Close Reading methodiek?” In huidig onderzoek is het technisch leesniveau en de mate van tekstbegrip van 92 leerlingen uit groep vijf en zes gemeten. De resultaten zijn geanalyseerd en met elkaar in verband gebracht middels een one-way ANOVA. Uit de resultaten kan geconcludeerd worden dat leerlingen met een boven gemiddeld technisch leesniveau een hogere mate van tekstbegrip hebben tijdens Close Reading dan leerlingen met een beneden gemiddeld technisch leesniveau. Het is belangrijk dat een leerkracht duidelijk voor ogen heeft of een leerling met een bepaald technisch leesniveau de moeilijkheidsgraad van de tekst aan kan.
Date of Award5 Feb 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • Close Reading
  • technisch lezen
  • tekstbegrip
  • basisschoolleerlingen

Cite this

'