De Invloed van het Type Programmeeromgeving en de Impact van de Begeleidingsinterventie op de Ontwikkeling van CT.

Translated title of the thesis: The Influence of the Type of Programming Environment and the Impact of the Teacher Guidance and Intervention Technique on the Development of CT.
  • Maaike Van der Wijk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Programmeeronderwijs draagt bij aan het ontwikkelen van inzicht in begrippen en vaardigheden uit de computerwetenschap die belangrijk zijn voor het ontwikkelen van CT-vaardigheden. Het doel van deze studie was om inzichtelijk te maken hoe de gehanteerde programmeeromgeving (unplugged/plugged) zich verhoudt tot de ontwikkeling van CT-vaardigheden bij leerlingen in de leeftijd van vijf tot en met negen jaar, en of de door de leerkracht gehanteerde begeleidings-en interventietechniek daarbij een onderscheidende impact heeft. Aan dit onderzoek hebben 208 leerlingen en acht leerkrachten deelgenomen. Door middel van een kwantitatieve voor- en nameting is de ontwikkeling van CT in beeld gebracht. De resultaten van het huidig onderzoek laten zien dat het leren programmeren in een unplugged/plugged omgeving beide een positief meetbaar effect hebben op de ontwikkeling van vaardigheden in CT bij basisschoolleerlingen. Er is geen significant verschil in effect gemeten binnen de twee interventies, dus de hypothese dat unplugged-programmeerlessen zorgen voor meer groei in CT vaardigheden dan plugged-programmeerlessen is niet bevestigd. Dit onderzoek laat zien dat het zinvol is om lessen in CT in een unplugged/plugged omgeving te geven omdat dit zorgt voor een verbetering van de vaardigheden van de deelkarakteristieken; ‘total BCTt’, ‘sequence’, ‘loop simple’,‘loop totaal’ en ‘loop nested´. Leerlingen ontwikkelden meer vaardigheden in CT wanneer de leerkracht zowel monitoring- als scaffolding-technieken toepaste in de lespraktijk. Het versterken van CT-vaardigheden tijdens programmeerlessen vereist naast een faciliterende programmeeromgeving dus ook adequate begeleidings-en interventietechnieken vanuit de leerkracht.
Date of Award25 Oct 2022
Original languageDutch
SupervisorNardie Fanchamps (Supervisor)

Keywords

  • computational thinking
  • unplugged
  • plugged
  • programmeeromgeving
  • begeleidings- en interventietechnieken

Cite this

'