DE INVLOED VAN HET VRIJGESTELD INKOMEN VAN MEDEWERKERS VAN VOLKENRECHTELIJKE ORGANISATIES
: op de hoogte van de inkomensafhankelijke heffingskortingen

Translated title of the thesis: THE IMPACT OF TAX-EXEMPT-INCOME OF EMPLOYEES OF INTERNATIONAL LAW ORGANISATIONS: On the amount of the Dutch income-dependent tax allowances (heffingskortingen)
  • K.J. Wieringa

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De vraag: “In hoeverre kan het vrijgestelde inkomen van een (oud) medewerker van een volkenrechtelijke organisatie invloed uitoefenen op de hoogte van de inkomensafhankelijke heffingskortingen?” staat centraal in deze thesis.
De arbeidskorting en inkomensafhankelijke combinatiekorting worden onderzocht. Werknemers van volkenrechtelijke organisaties genieten een inkomen vrijgesteld van belastingheffing. Het antwoord op bovenstaande vraag hangt af van bij welke volkenrechtelijke organisatie de medewerker in dienst is. Als verdragsrechtelijk is bepaald dat er een progressievoorbehoud voor de medewerker van toepassing is, telt het vrijgestelde inkomen mee voor het bepalen van het recht op heffingskortingen. Indien er geen progressievoorbehoud is opgenomen of er verdragsrechtelijk niks is bepaald ten opzichte van het progressievoorbehoud, dan telt het vrijgestelde inkomen niet mee voor het bepalen van het recht op heffingskortingen. In de jurisprudentie van het HvJ wordt beslist of een belastingregeling onderdeel van de tariefstructuur is of een belastingvoordeel. Deze jurisprudentie is ook van toepassing op andere volkenrechtelijke organisaties dan de EU met een absolute vrijstelling.
Date of Award25 Feb 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Volkenrecht
  • inkomensafhankelijke heffingskortingen
  • vrijgesteld inkomen
  • fiscale privileges
  • arbeidskorting
  • inkomensafhankelijke combinatiekorting

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'