De invloed van informatieplichten op de samenwerking binnen geïntegreerde bouwcontracten

Translated title of the thesis: The influence of the duty to disclosure and the duty to warn on collaboration within integrated construction contracts
  • E.J. Winters

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In de bouwrechtspraktijk heerst het debat of de huidige administratieve voorwaarden van geïntegreerde contracten wel voldoende prikkelen tot enerzijds het beheersen van informatierisico’s en anderzijds samenwerking. Daarom staat in dit onderzoek de vraag centraal hoe informatieplichten bij toepassing van geïntegreerde contracten de succesvolle samenwerking beïnvloeden tussen publieke opdrachtgever en opdrachtnemer gedurende de uitvoering van bouwprojecten in Nederland. De informatie- en waarschuwingsplichten uit volgende contractmodellen ‘UAV-GC 2005, concept UAV-GC 2020, NEC4 Engineering & Construction Contract en FIDIC Yellow Book’ zijn door middel van rechtsvergelijking getoetst aan de volgende criteria: gerechtvaardigde belangen, maatschappelijke zorgvuldigheid, gemeenschappelijk doel, individuele bijdrage, afstemming, medewerking, co-creatie, mate van wederkerigheid en mate van invloed.
Date of Award8 Jul 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • geïntegreerde contracten
  • UAV-GC 2005
  • informatieplichten
  • samenwerking

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'