De invloed van kruisende pijlen op de begrijpelijkheid van een BPMN model

Translated title of the thesis: The influence of Arc Crosses on the comprehensibility of a BPMN model
  • M. Bruggink

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Hoe een procesmodel wordt gemodelleerd kan invloed hebben op de begrijpbaarheid ervan. In de literatuur worden verschillende factoren en indicatoren benoemd wie van invloed kunnen zijn op de begrijpbaarheid. In de praktijk worden veel verschillende modelleertechnieken toegepast, waarbij Business Process Modelling Notation (BPMN) het vaakst wordt gebruikt.

In eerder onderzoek is geconstateerd dat arc crosses een grote invloed hebben op de begrijpelijkheid van een procesmodel. Een procesmodel is echter vrij algemeen. Deze studie onderzoekt daarom de invloed van arc crosses op de begrijpelijkheid van de wereldwijd meest gebruikte modelleertechniek, namelijk Business Process Modelling Notation.
Vanuit de literatuur zijn definities van begrijpelijkheid overgenomen en is een model ontwikkeld wie getoetst is tegen bestaande indicatoren van complexiteit.

Het resultaat van het onderzoek geeft aan dat arc crosses geen invloed hebben op de begrijpbaarheid. Dit onderzoek is belangrijk omdat het inzicht geeft in de methode waarmee begrijpelijkheid kan worden gemeten. Het advies is daarmee ook om het onderzoek op grotere schaal te herhalen waarbij de groep respondenten kan worden gecontroleerd.
Date of Award3 Feb 2021
Original languageDutch
SupervisorIrene Vanderfeesten (Examiner) & Ben Roelens (Co-assessor)

Keywords

  • Business Process Modelling Notation
  • Arc crosses
  • Understandability
  • BPMN

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'