De invloed van mediation in strafzaken op de rechtsstaat
: Staat mediation in strafzaken op gespannen voet met de fundamentele rechtsbeginselen van de rechtsstaat, te weten: rechtseenheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid?

Translated title of the thesis: The influence of mediation in criminal cases on the rule of law
  • J. Dokter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In strafzaken waarbij een succesvolle mediation is doorlopen kan in tegenstelling tot strafzaken waarbij geen mediation is doorlopen strafvermindering worden toegekend, een niet-ontvankelijk verklaring van de officier van justitie of een einde-zaak-verklaring worden uitgesproken. Bovengenoemde rechterlijke bevoegdheden raken aan fundamentele rechtsbeginselen. De rechtsbeginselen blijken echter zo goed als gewaarborgd omdat strafvermindering via de ruime straftoemetingsvrijheid van de rechter ook kan worden toegepast in strafzaken zonder mediation. Dit geldt echter niet voor de bevoegden niet-ontvankelijk verklaring van de officier van justitie en de einde-zaak-verklaring. Daarnaast blijft de toegang tot rechtsspraak gewaarborgd via art. 573 lid 2 Innovatiewet Strafvordering. Het EHRM staat afstand van recht tot onafhankelijke en onpartijdige rechtsspraak toe, echter onder strikte voorwaarden. De rol van de rechter verandert maar de toegang tot onafhankelijke en onpartijdige rechtsspraak blijft gewaarborgd. De rechtsgelijkheid blijft gewaarborgd omdat de ongelijke behandeling in straftoemeting toelaatbaar is omdat met mediation door het EHRM erkende legitieme doelstellingen worden nagestreefd.

Date of Award24 Jan 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Mediation
  • herstelrecht
  • rechtseenheid
  • rechtszekerheid
  • rechtsgelijkheid
  • conflictoplossing

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'