De Invloed van Peerfeedback op Gescripte Rolvervulling Tijdens Samenwerkend Leren.
: Een onderzoek naar de Rol van Groepskapitein bij Begrijpend Lezen.

Translated title of the thesis: The Influence of Peer Feedback on Scripted Role Fulfillment During Collaborative Learning.: A Research on the Role of Group Captain During Reading Comprehension.
  • Eline De Nood - Hoevers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In het hier gepresenteerde onderzoek naar de effecten van peerfeedback op gescripte roluitvoering tijdens samenwerkend leren werd de vraag gesteld of peerfeedback een positief effect heeft op rolvervulling tijdens het proces en op het eindproduct van samenwerkend leren. Om een antwoord op de onderzoeksvraag te vinden werd een quasi-experimenteel onderzoek uitgevoerd met leerlingen (N = 60) uit de bovenbouwgroepen van een Nederlandse basisschool binnen het vakgebied Begrijpend lezen. In de experimentele conditie werd de roulerende en gescripte rol van groepskapitein uit de Reciprocal Teaching aanpak gemanipuleerd doordat leerlingen elkaar feedback gaven op de uitvoering van hun rol. Op basis van de literatuur rond peerfeedback en gescripte rolvervulling werden de hypotheses geformuleerd dat deelnemers in de experimentele conditie meer zouden voldoen aan de criteria opgesteld voor optimale vervulling van de rol van groepskapitein, en dat hun groepsproducten van hogere kwaliteit zouden zijn in vergelijking met de controlegroep.
Op basis van de resultaten van het onderzoek wordt geconcludeerd dat het geven van peerfeedback op gescripte rolvervulling geen positief effect heeft op zowel de rolvervulling als het eindproduct. De resultaten van het onderzoek ondersteunden de hypotheses niet. Aangezien onderzoek naar peerfeedback veelvuldig aangeeft dat er een positief effect te verwachten zou zijn, worden de resultaten bediscussieerd, en worden er aanbevelingen gedaan voor vervolgonderzoek.
Date of Award11 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorHoward Spoelstra (Supervisor)

Keywords

  • peerfeedback
  • samenwerkend leren
  • gescripte rolvervulling
  • begrijpend lezen

Cite this

'