De Invloed van Sociale Cues en Symbolische Cues op Aandachtssturing, Gevoel van Verbondenheid met de Instructeur en Leeruitkomsten.

Translated title of the thesis: The Influence of Social Cues and Symbolic Cues on Attention Guidance, Social Presence and Learning Outcomes.
  • Pascha De Boer

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de coronacrisis was er een toegenomen belangstelling voor het gebruik van instructievideo’s in het onderwijs. Men kan stellen dat het gebruik en de productie van instructievideo’s sneller evolueerde dan de op evidentie gebaseerde richtlijnen voor een goed ontwerp. Een veelgebruikt type instructievideo is een video waarin een zichtbare instructeur een taak uitlegt of demonstreert. In de literatuur is nog veel onduidelijk over hoe een zichtbare instructeur het leren kan beïnvloeden en zijn de resultaten tegenstrijdig. In deze studie werd onderzocht hoe een zichtbare instructeur en de inherente sociale cues (e.g., het gezicht, hoofd- en handbewegingen) het leren beïnvloeden ten opzichte van symbolische cues (e.g., pijlen). De onderzoeksvraag luidt: “Wat is de invloed van sociale- versus symbolische cues op aandachtssturing, gevoel van verbondenheid met de instructeur en leeruitkomsten?”. De 38 respondenten werden willekeurig toegewezen aan één van de twee condities. In de eerste conditie bestudeerden respondenten een instructievideo waarin de instructeur niet zichtbaar in beeld is en aandachtssturing verbaal plaatsvindt in combinatie met gelijktijdige pijlen. In de tweede conditie bestudeerden respondenten een instructievideo waarin de instructeur zichtbaar in beeld is en aandachtssturing verbaal plaatsvindt in combinatie met gelijktijdige hoofd- en handbewegingen. Er werden geen verschillen aangetroffen op aandachtssturing, gevoel van verbondenheid met de instructeur en leeruitkomsten. Het nadeel van het in beeld brengen van een instructeur is de kans op een split-attention effect. Uit deze studie is gebleken dat de kans op een split-attention effect tot een minimum beperkt kan worden door het inzetten van sociale cues en deze even effectief zijn in het sturen van de aandacht als symbolische cues.
Date of Award27 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorLeen Catrysse (Supervisor)

Keywords

  • instructievideo
  • aanwezigheid instructeur
  • split-attention
  • sociale cues
  • symbolische cues

Cite this

'