De invloed van verdergaande digitale transformatie van bedrijfsprocessen op het onderhoud van de technische architectuur
: Een casestudie binnen het financiële domein

  • J. (Jeroen) Arkenbout

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Verzekeraars transformeren hun bedrijfsproces steeds verder digitaal om in de behoefte van klanten te voorzien. Indien een bedrijfsproces verdergaand wordt gedigitaliseerd is het de vraag wat voor invloed dit heeft op het onderhoud van de technische architectuur. In de wetenschappelijke literatuur is nog weinig bekend over de invloed van een verdergaande digitale transformatie op het onderhoud van de technische architectuur.
Het doel van dit onderzoek is het toevoegen van kennis aan de wetenschappelijke literatuur. Hiervoor zijn een aantal stakeholders benaderd van HDI-Global SE, the Netherlands om mee te werken aan een enkelvoudige case study. Op basis van de literatuur is een vragenlijst opgesteld voor de semigestructureerde interviews onder de stakeholders. De semigestructureerde interviews zijn geanalyseerd en de bevindingen zijn in de vorm van een enquête teruggegeven aan de respondenten.
De bevindingen en verkregen data van de enquête geven inzichten in de invloed van een verdergaande digitale transformatie op het onderhoud van de technische architectuur en kunnen dienen als basis voor verder onderzoek.
Date of Award29 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Karel Lemmen (Co-assessor)

Keywords

  • Digitaal transformeren van bedrijfsprocessen
  • onderhoud van technische architectuur
  • afstemming tussen business en IT
  • Enterprise Architectuur
  • architectuurplaat

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'