De inzet van een virtuele lokpuber als opsporingsmethode kritisch bekeken en getoetst aan het instigatieverbod en de onschuldpresumptie zoals opgenomen in artikel 6 eerste en tweede lid EVRM.

  • I.J. Dassen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door de snelle technologische ontwikkelingen, het internet en de toename van internetcriminaliteit acht het kabinet een uitbreiding van het juridische instrumentarium voor politie en justitie nodig. Deze uitbreiding wordt gerealiseerd door de Wet ‘Computercriminaliteit III’. Eén van de maatregelen uit deze wet is de verruiming van de strafbaarstelling van ‘grooming’ opgenomen in artikel 248e Sr. Door deze verruiming wordt het mogelijk gemaakt om voor de opsporing van grooming gebruik te maken van een (virtuele) lokpuber zoals Sweetie van Terre des Hommes. Deze verruiming kan echter ook een vergaande inbreuk maken op onze mensenrechten. Eén van die mensenrechten die de inzet van surveillancetechnologieën beperkt is artikel 6 EVRM. Het juridische instrumentarium moet correct en passend bij het beoogde doel worden ingezet om strijdigheid met dit artikel voorkomen. In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke wijze een virtuele lokpuber als opsporingsmethode kan worden ingezet zodat geen strijdigheid ontstaat met onze mensenrechten zoals opgenomen in artikel 6 eerste en tweede lid EVRM: het instigatieverbod en de onschuldpresumptie.

Date of Award19 Jul 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorDave van Toor (Supervisor) & Litska Strikwerda (Examinator)

Keywords

  • wet computercriminaliteit III
  • grooming
  • (virtuele) lokpuber
  • sweetie (2.0( van Terre des Hommes
  • artikel 6 eerste en tweede lid EVRM
  • uitlokking Tallon-criterium
  • onschuldpresumptie

Cite this

De inzet van een virtuele lokpuber als opsporingsmethode kritisch bekeken en getoetst aan het instigatieverbod en de onschuldpresumptie zoals opgenomen in artikel 6 eerste en tweede lid EVRM.
Dassen, I. J. (Author). 19 Jul 2019

Student thesis: Master's Thesis