De inzet van telewerken als een maatregel om de CO2-eq-emissies te verlagen
: Een casestudy bij de uitvoerende Rijksoverheid

 • H.W. (Hein) Koops

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De GHG-emissies moeten verlaagd worden. Verkeer en huisvesting hebben hier invloed op. Ook de uitvoerende Rijksoverheid moet de GHG-emissies verlagen. De inzet van telwerken kan dit beperken.
  De hoofdvraag is: Hoe kan bij de IT-afdeling van de uitvoerende Rijksoverheid door telewerken de CO2-eq-voetafdruk omlaag met behoud van kwaliteit van het werk?
  Het doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de bevorderende en belemmerende factoren van telewerken als middel om de GHG-emissies omlaag te brengen met behoud van de kwaliteit.
  Uit de literatuur volgen bevorderende en beperkende factoren van telewerken en aspecten om de kwaliteit van werken te bepalen. Deze inzichten zijn verwerkt in een drietal checklists. Daarnaast is een vereenvoudigde rekenmethode voor een schatting van de vermindering van de CO2-voetafdruk door woon-werkverkeer opgesteld. Het empirisch onderzoek is een casestudy binnen de Nationale
  Politie met semigestructureerde interviews. Resultaat van het empirisch onderzoek is een gecombineerde en gevalideerde checklist als leidraad voor de inzet van telewerken.
  Uit de interviews met de respondenten zijn een aantal bevindingen en observaties over de checklist en de casusorganisatie gekomen. Een aantal van deze bevindingen zijn toepasbaar in de praktijk om de inzet telewerken te vergroten.
  Date of Award28 Aug 2019
  Original languageDutch
  SupervisorAnda Counotte - Potman (Examiner) & Paquita Perez Salgado (Co-assessor)

  Keywords

  • Kwaliteit van werk
  • Agile
  • Telewerken
  • Uitvoerende Rijksoverheid
  • CO2-reductie

  Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

  Cite this

  '