De inzet van telewerken en de CO2- reductie binnen de bancaire sector
: Een onderzoek naar de impact van telewerken op de CO2-uitstoot en op de kwaliteit van het werk

Translated title of the thesis: The use of teleworking and CO2-reduction within the banking sector : A research into the impact of teleworking on CO2- emissions and the quality of work 
  • S. Irahhoten

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het klimaat verandert steeds omdat de temperatuur op aarde stijgt. Er zijn internationale afspraken gemaakt om de opwarming op aarde te beperken. Eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat telewerken voor de reductie van de CO2-voetafdruk kan zorgen, echter een wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke CO2-besparing binnen een bank is nog niet uitgevoerd. Middels een kwalitatief onderzoek wordt binnen een casusorganisatie onderzocht hoe telewerken ingericht kan worden om werk van goede kwaliteit te behouden en om de CO2-voetafdruk omlaag te brengen. Om antwoord te geven op deze vraag is inzicht verkregen in de inrichting van telewerken, verwachte veranderingen na COVID-19 en is een checklist ‘telewerken’ opgesteld voor de bancaire sector. Tevens is de CO2-voetafdruk door woon-werkverkeer en gebouwgebruik berekend voor de casusorganisatie. Dit onderzoek laat zien dat een goede inrichting van telewerken aanwezig is, echter een duidelijk beleid ontbreekt. De verwachting is dat het aantal telewerkdagen en de rol van het kantoor anders worden. De checklist is gevalideerd en is bruikbaar bevonden om telewerken verder te implementeren. De ‘definitieve’ checklist bevat bevorderende, belemmerende factoren van telewerken en kwaliteitsaspecten. Een aantal factoren wordt belangrijker beschouwd: gezondheid, managementstijl, data security & privacy, flexibiliteit, sociale contact, werk-privé balans en compliance. Telewerken zorgt daadwerkelijk voor een besparing van de CO2-uitstoot. Bij één dag telewerken per week wordt een jaarlijkse CO2-besparing gerealiseerd van 0,28 ton per medewerker. Tot slot levert dit onderzoek nieuwe inzichten rondom telewerken aan de bestaande wetenschappelijke kennis en de bancaire sector.
Date of Award2 Sept 2021
Original languageDutch
SupervisorRik Bos (Examiner) & Anda Counotte - Potman (Supervisor)

Keywords

  • Telewerken
  • bancaire sector
  • Green IT
  • CO2-voetafdruk
  • bevorderende en belemmerende factoren
  • kwaliteit van werk

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'