De juridische positie van de wederpartij en derde-belanghebbenden bij de bevoegdhedenovereenkomst Een regeling in de Awb?

Translated title of the thesis: The legal position of the other party and interested third parties in the exercise-of-powers contract A regulation in the General Administrative Law Act?
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek staat de vraag centraal of een regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb de juridische positie van de contractspartij van de overheid en van derde-belanghebbenden kan versterken, en zo ja, hoe een dergelijke regeling er dan uit moet komen te zien.
Een bevoegdhedenovereenkomst is een overeenkomst waarin de overheid afspraken maakt met een of meerdere partijen (zoals burgers, bedrijven, belangenorganisaties en andere overheden) over de uitoefening van een publiekrechtelijke bevoegdheid. Een formeel-wettelijke grondslag voor het sluiten van een bevoegdhedenovereenkomst ontbreekt meestal. In de praktijk rijzen regelmatig vragen over de gebondenheid van de overheid aan de bevoegdhedenovereenkomst. Ook over de positie van derde-belanghebbenden bij de bevoegdhedenovereenkomst bestaat onduidelijkheid.
Een wettelijke regeling van de bevoegdhedenovereenkomst in de Awb kan de juridische positie van de wederpartij en van derde-belanghebbenden versterken. In dit onderzoek wordt een voorstel voor een dergelijke regeling gedaan dat beoogt de rechtszekerheid voor de wederpartij te vergroten en de betrokkenheid van derde-belanghebbenden bij de totstandkoming van de bevoegdhedenovereenkomst te borgen.
Date of Award17 Feb 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Bevoegdhedenovereenkomst
  • juridische positie
  • wederpartij
  • derde-belanghebbende
  • wettelijke regeling
  • Awb

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'