De ketenregeling voor seizoenskrachten en invalkrachten in het basisonderwijs, voor en na invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Translated title of the thesis: The chain regulation for seasonal workers and for substitute teachers at primary schools, before and after the introduction of the new law that’s aiming for more balance at the job market.
  • Kim Turk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden, de aanleiding voor dit onderzoek. Met de Wab wordt beoogd het doel van de Wet werk en zekerheid (Wwz), ‘de verbetering van de rechtspositie van flexwerkers’, alsnog te bereiken, daar waar dit via de Wwz niet is gelukt. In deze scriptie wordt de wens besproken dat de rechtspositie van werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wordt versterkt, dat de doorstroom van flexibele naar vaste arbeid wordt bevorderd en dat de langdurige inzet van flexibele arbeid wordt beperkt.
Dit onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de ketenregeling via verschillende wetswijzigingen, op de invloed van Europees recht daarop en op de mogelijkheden om van de ketenregeling af te wijken. Er wordt ingegaan op de effecten die de wijzigingen in de ketenregeling hebben en hebben gehad op invalkrachten in het basisonderwijs, op werknemers van seizoensbedrijven in de recreatiesector en op medewerkers in de tuinbouwsector.
Verder wordt onderzocht of met de Wab de rechtspositie van deze medewerkers kan worden verbeterd, waarbij wordt meegenomen hoe vakbonden, brancheorganisaties en arbeidsrechtjuristen daar over denken. Als afsluiting van het onderzoek wordt een conclusie getrokken of er aanpassingen nodig zijn om het doel van de Wwz te bereiken, waarbij een aanbeveling wordt gedaan voor mogelijke aanpassingen.
Date of Award23 Jan 2020
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Wab
  • ketenregeling
  • flexwerkers
  • rechtspositie
  • basisonderwijs
  • seizoensbedrijven

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'