De Klas is Onrustig ….Wat nu?

Translated title of the thesis: The Class is restless…Now What?
 • Thomas Richter

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Veelal hebben beginnende leraren een ingebedde kennis van hun vak, maar nog onvoldoende aanvullende kennis over pedagogisch handelen om hun klassenmanagement op orde te houden. Deze studie onderzoekt de verschillen en overeenkomsten tussen ervaren en beginnende leraren in hun klassenmanagement en inventariseert welke pedagogische acties leraren in een uitdagende klassensituatie hanteren. Hierdoor krijgen leraren meer inzicht in hun handelen en kunnen zij in hun professionele ontwikkeling mogelijk genoemde acties aan hun eigen actierepertoire toevoegen. Aan het onderzoek namen 38 deelnemers mee. Hiervan zijn 19 ervaren leraren en 19 beginnende leraren. Zij zijn van scholen van het voortgezet en middelbaar onderwijs geworven als ook van lerarenopleidingen. Elke deelnemer kreeg acht video opnames te zien met fragmenten uit bestaande en uitdagende lessituaties zowel aan het begin van een les als ook in het midden van een les (Van Tartwijk, Wubbels, den Brok, & de Jong, 2003; Van den Bogert, Van Bruggen, Kostons, & Jochems, 2014). Door op de spatiebalk van de computer te drukken werden de momenten die de deelnemer als belangrijk achtte vastgelegd. Daarna kon de deelnemer op elk gemarkeerd moment commentaar geven wat hij/zij zou doen en waarom. Dit is vastgelegd, uitgeschreven en gecodeerd in navolging van Wolff et al. (2015). De opnames zijn op de server van de Open Universiteit vastgelegd en de data is met het programma Dedoose gecodeerd. Daarnaast werd een tweede coderingsschema met behulp van Wolff ontwikkeld welke inzicht zou geven in het aantal en de interpretatie van de genoemde acties van de deelnemers. Ervaren leraren geven vaker pedagogische acties aan dan beginnende leraren. Zowel ervaren als ook beginnende leraren richten zich vooral op het voorkomen van storend gedrag en het herstellen en behouden van rust in de klas. Hiervoor gebruiken zij verschillende soorten acties. Deze acties lopen uiteen van ‘in de handen klappen’, ‘leerlingen aankijken’, ‘in groepjes laten werken’ tot acties als ‘stiltemoment inbouwen’, ‘leerlingen geruststellen’ of ‘leerlingen met humor aanspreken’. Het klassenmanagement van de deelnemers is gericht op het opbouwen en handhaven van orde en rust in de klas als voorwaarde om te leren. Activerende werkvormen en het ondersteunen van leerlingen werden veel minder gebruikt dan verwacht. Ons onderwijs is in ontwikkeling en onze lerarenopleidingen proberen hierop aan te sluiten. Deze studie is een aanzet om meer inzicht te krijgen in concreet pedagogisch handelen en wil lerarenopleidingen als ook leraren in staat stellen hun eigen pedagogisch actierepertoire te verrijken.
  Date of Award5 Mar 2020
  Original languageDutch
  SupervisorEls Boshuizen (Supervisor)

  Keywords

  • ervaren leraren
  • beginnende leraren
  • pedagogisch actierepertoire
  • klassenmanagement

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '