De kracht van het begrijpen van de organisatiecultuur
: In relatie tot het succes van IT-outsourcing relaties

  • D (Dick) Schiphorst ter

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

IT-Outsourcing is voor organisaties al jaren een manier om in een concurrerende markt te kunnen overleven. Door IT-activiteiten uit te besteden aan externe partijen worden kosten bespaard.
Hoewel dit op het oog eenvoudig lijkt, blijkt in de praktijk dat veel IT-outsourcing projecten hun verwachte doelstellingen niet halen. Een gebrek aan vertrouwen is hier vaak de oorzaak van.
Deze studie heeft onderzoek gedaan naar gedragingen waaruit blijkt dat een externe partij de organisatiecultuur begrijpt. Kennis van de organisatiecultuur wordt namelijk door velen beschouwd als een factor om het vertrouwen in een IT-outsourcing relatie te verhogen. De resultaten van deze studie hebben voor een geverifieerde lijst met gedragingen gezorgd die organisaties kunnen
gebruiken om het succes van een IT-outsourcing project te beïnvloeden.
Date of Award21 Jan 2020
Original languageDutch
SupervisorLianne Cuijpers (Supervisor) & Harry Martin (Co-assessor)

Keywords

  • stuurvariabelen
  • IT-Outsourcing
  • Organisatiecultuur
  • vertrouwenwekkende factoren
  • IT-Outsourcing relaties

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'