De maakbare verandering
: Het voorspellen van ERP implementatiesucces

Translated title of the thesis: The makeable change: Predicting ERP implementation success
  • K van Hazendonk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De implementatie van een ERP systeem kan gezien worden als complex, kostbaar en tijdrovend. Veel ERP implementatieprojecten worden dan ook niet binnen hun oorspronkelijke scope, budget en planning opgeleverd. Uit eerdere onderzoeken blijkt dat de redenen voor het mislukken van deze ERP implementatieprojecten mede verband houden met het gebrek aan voldoende aandacht voor verandermanagement en het omgaan met weerstand, wat cruciaal is voor het succesvol implementeren van een ERP systeem. Met deze studie is onderzoek gedaan naar de meetbaarheid en relatie tussen de aanwezige veranderbereidheid binnen een organisatie bij ERP implementatieprojecten van het type ‘Package Enabled Reengineering’ en de mate waarin dit van invloed is op ERP implementatiesucces. Middels literatuuronderzoek is een normenkader ontwikkeld, bestaande uit 16 factoren voor veranderbereidheid en vijf definities voor ERP implementatiesucces, die in het empirische deel van het onderzoek in de praktijk is getoetst bij twee case organisaties. Daarmee heeft dit onderzoek uitgewezen dat veranderbereidheid meetbaar is en er aantoonbaar sprake is van een relationeel verband tussen veranderbereidheid en ERP implementatiesucces. Geconcludeerd kan worden dat meer compliance aan het normenkader leidt tot meer ERP implementatiesucces. Interventies op veranderbereidheid en de veranderaanpak op basis van dit normenkader, kan het succes van ERP implementatieprojecten op positieve wijze beïnvloeden.
Date of Award17 Jul 2022
Original languageDutch
SupervisorRemco Schimmel (Supervisor) & Guy Janssens (Examiner)

Keywords

  • Enterprise Resource Planning (ERP)
  • veranderbereidheid
  • organisatieverandering
  • ERP implementatiesucces

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'