De mate van implementatiegetrouwheid van ‘Teacher Professional Development’-interventies en de gevonden interventie-effecten op de leerlingprestaties: Eerste deel.

Translated title of the thesis: The degree of implementation fidelity of teacher professional development interventions and the found Intervention effects on student outcomes: part one.
  • Veerle Van Luppen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract


‘Teacher professional development’ (TPD)-interventies hebben als doel de onderwijspraktijk van leraren te veranderen om alzo de leerprestaties van leerlingen te verbeteren. Onderzoekers suggereren dat in-service leraren de inhouden van het TPD-programma getrouw, zijnde zoals oorspronkelijk bedoeld door de ontwikkelaars, dienen te implementeren om de voorspelde verbetering in leerlingprestaties te bekomen. Deze studie richt zich op de ontwikkeling en toepassing van een codeerraamwerk om de mate van implementatiegetrouwheid van uiteenlopende TPD-interventies ex post facto te kunnen beoordelen, om in een latere onderzoeksfase kwantitatief de sterkte van de relatie tussen de mate van implementatiegetrouwheid en de gevonden interventie-effecten op de leerlingprestaties te kunnen bepalen. Het raamwerk is gebaseerd op een afstemming tussen de in de literatuur omschreven implementatiegetrouwheidsaspecten en de werkelijke rapporteringen van 144 TPD-interventies uitgevoerd bij in-service leraren, die in het kader van een eerdere meta-analyse werden geselecteerd. Door toepassing van het raamwerk hebben we voor 40.28% van de TPD-interventies de implementatiegetrouwheid kunnen bepalen. Hiervan scoorde 25.68% low, 15.42% medium en 58.62% high. Door een gebrek aan of het onduidelijk rapporteren, kon in de andere gevallen geen score worden toegekend. De TPD-interventies verschillen in rapporteringsnauwkeurigheid, in TPD-inhoud, in representativiteit van het aantal betrokken leraren en in meetmethodes van de implementatiegetrouwheid, waardoor het vergelijken van uiteenlopende TPD-interventies wordt bemoeilijkt. Om toekomstig vergelijken te vergemakkelijken, hebben we rapporteringsrichtlijnen ontwikkeld. Alzo draagt deze studie bij aan een verhoogd wetenschappelijk begrip over het meten en rapporteren van de implementatiegetrouwheid bij TPD-interventies van in-service leraren.
Date of Award20 Apr 2023
Original languageDutch
SupervisorA. J. Visscher (Supervisor)

Keywords

  • Teacher Professional Development
  • Fidelity of Implementation
  • Student Outcomes
  • Implementation Science

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'