De mediërende rol van de psychologische basisbehoeften in de relatie tussen werkdruk en intrinsieke motivatie voor online professionalisering van leerkrachten basisonderwijs.

Translated title of the thesis: The mediating role of the psychological basic needs in the relationship between work pressure and intrinsic motivation for online professionalisation of primary school teachers.
  • Liza Jegerings

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het onderwijs is aan vele veranderingen onderhevig. Het is van belang dat leerkrachten hierop inspelen, daarvoor moeten zij zich blijven professionaliseren. Door de coronapandemie worden professionaliseringsactiviteiten online gehouden. De werkdruk in het onderwijs is hoog en de intrinsieke motivatie voor online professionalisering van leerkrachten lijkt niet vanzelfsprekend.
Volgens Deci en Ryan (2000) kan intrinsieke motivatie verhoogd worden door in te spelen op de drie (psychologische) basisbehoeften. Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de mediërende rol van de drie basisbehoeften is in de relatie tussen werkdruk en intrinsieke motivatie voor online professionalisering. De onderzoeksvraag is ‘In welke mate beïnvloedt werkdruk de intrinsieke motivatie voor online professionalisering van leerkrachten basisonderwijs en hebben de drie basisbehoeften hierbij een mediërende rol?’. Om deze onderzoeksvraag te beantwoorden is er een kwantitatief, cross-sectioneel onderzoek opgezet. Er werden vragenlijsten uitgezet onder leerkrachten basisonderwijs in Nederland.
Met behulp van verschillende regressieanalyses is het onderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek hebben 176 participanten deelgenomen, hiervan was 10,8% mannelijk en 89,2% vrouwelijk. Uit de resultaten bleek dat er nauwelijks een relatie was tussen werkdruk en intrinsieke motivatie voor online professionalisering. Tussen werkdruk en autonomie en werkdruk en competentie was ook nauwelijks een relatie zichtbaar. Tussen autonomie en intrinsieke motivatie voor online professionalisering en competentie en intrinsieke motivatie voor online professionalisering was een duidelijke relatie zichtbaar. Uiteindelijk bleek dat 53,5% van de variantie in intrinsieke motivatie voor online professionalisering verklaard kan worden met werkdruk en autonomie. Echter, dit is niet significant. Aanbevolen wordt om in te steken op de autonomie en de mate van werkdruk van docenten.
Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op het toevoegen van variabelen als ‘leeftijd’, ‘opleidingsniveau’ en ‘woonplaats’. Het is onduidelijk of deze variabelen een invloed zouden kunnen hebben op de resultaten.

Date of Award18 Aug 2021
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • basisbehoeften
  • online professionaliseringg
  • leerkrachten basisonderwijs

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'