De mediërende rol van taak-switchen, cognitieve belasting en mate van begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie bij zij-instromers in het basis- en voortgezet onderwijs.

Translated title of the thesis: The mediating role of task switching, cognitive load and coaching on the relationship between stress and intrinsic motivation with second career teachers in primary and high school.
  • Marjolein Mantelaers

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Het lerarentekort in Nederland is groot en de overheid zet in op het enthousiasmeren van zij- instromers. Voor deze doelgroep betekent een carrièreswitch naar het onderwijs dat zij moeten studeren, zich een nieuwe werkomgeving eigen moeten maken en daarnaast hun dagelijkse verantwoordelijkheden behouden. Dit levert een hoge werkdruk en stress op die kan leiden tot het verlaten van het onderwijs. Uit onderzoek blijkt echter dat zij-instromers een zeer sterke intrinsieke motivatie voelen voor hun carrièreswitch die deze stress in balans houdt. Dit onderzoek richt zich op de mediërende rol van taakswitching, cognitieve belasting en begeleiding op de samenhang tussen stress en intrinsieke motivatie. Met behulp van een online vragenlijst, uitgezet onder studerende zij- instromers, worden de onderzoeksvraag en deelvragen beantwoord. De vragenlijst werd uitgezet binnen 10 hogescholen en dertig middelbare- en basisscholen en mbo’s, waarop helaas maar weinig response kwam. Door middel van een sneeuwbaleffect werden uiteindelijk respondenten gevonden. Door middel van regressieanalyses en t-toetsen werd gekeken naar (significante) verbanden. Er is geen significante samenhang gevonden tussen stress en intrinsieke motivatie. Mogelijk komt dit doordat intrinsieke motivatie een sterke drijfveer is voor zij-instromers. Dit zou verder onderzocht kunnen worden. Uit de resultaten blijkt wel dat met name taakswitchen een significant verband aantoont met stress. Wellicht is taakswitchen een vorm van coping mechanisme om te kunnen gaan met de werkdruk. Ook hier zou verder onderzoek naar gedaan kunnen worden.
Date of Award1 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorDesiree Joosten - ten Brinke (Supervisor)

Keywords

  • stress
  • motivatie
  • taakswitching
  • zij-instromers
  • cognitive load
  • begeleiding
  • second career teachers

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'