DE MODERNISERING VAN DE MR. BIG-METHODE BEZIEN IN HET LICHT VAN ART. 6 EVRM

Translated title of the thesis: The modernization of Mr. Big in light of article 6 ECHR
  • Anoniem

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Mr. Big-methode is een ingrijpende undercoverbevoegdheid die zijn wettelijke grondslag vindt in het stelselmatig inwinnen van informatie, ex art. 126j Sv. Eén van de kritiekpunten omtrent Mr. Big-operaties is dat het gebruik van deze methode mogelijk in strijd is met het recht op een eerlijk proces van verdachten, zoals neergelegd in art. 6 EVRM. Het equality of arms-beginsel, het nemo tenetur-beginsel en het instigatieverbod vloeien voort uit art. 6 EVRM en spelen een belangrijke rol bij Mr. Big-operaties. De kritiek richt zich echter op het huidige juridische kader omtrent Mr. Big. Door de modernisering van het Wetboek van Strafvordering gaat het juridische kader veranderen. De Mr. Big-operaties krijgen een aangepaste wettelijke grondslag. De vraag die in deze scriptie centraal staat is hoe de voorgestelde bevoegdheid uit het nieuwe Wetboek van Strafvordering voor de inzet van Mr. Big-operaties zich verhoudt tot de waarborgen voortvloeiend uit art. 6 EVRM.
Date of Award17 May 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Mr. Big
  • Undercoveroperaties
  • Modernisering Strafvordering
  • Art. 6 EVRM
  • Art. 126j Sv

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'