De modernisering van de wetgeving inzake seksuele misdrijven een onderzoek naar de strafbaarstelling van sexchatting

Translated title of the thesis: The modernization of the legislation on sexual crimes: an investigation into the criminalization of sexchatting
  • A. Meulmeester

Student thesis: Master's Thesis

Abstract


Met het wetsvoorstel seksuele misdrijven wordt het strafrecht meer in overeenstemming met de huidige maatschappelijke normen en digitale ontwikkelingen gebracht. De strafrechtelijke bescherming tegen online grensoverschrijdend gedrag wordt hiermee geactualiseerd. Het wetsvoorstel vervangt in het Tweede Boek van Wetboek van Strafrecht de huidige Titel XIV “Misdrijven tegen de zeden” door een nieuwe Titel XIV “Seksuele misdrijven”.

De strafbaarstelling van het fenomeen sexchatting betreft volwassenen die op een indringende en vergaande seksuele en seksualiserende wijze communiceren met kinderen onder de 16. De strafbaarstelling zorgt er voor dat bij online seksuele benaderingen van zestienminners eerder van strafbaarheid sprake zal zijn.

Deze strafbaarstelling maakt inbreuk op de artikelen 8 en 10 EVRM. De belangrijkste vraag is of de strafbaarstelling van sexchatting de inbreuk op deze grondrechten wel kan rechtvaardigen. Om de houdbaarheid van de strafbaarstelling te beoordelen wordt eerst de bescherming in het huidige Wetboek van Strafrecht besproken. Daarnaast komt de reikwijdte van de artikelen 8 en 10 EVRM aan bod en volgt de toetsing van de strafbaarstelling aan de cumulatieve vereisten van de artikelen 8 en 10 EVRM. Dit alles geeft antwoord op de vraag of de strafbaarstelling de inbreuk kan rechtvaardigen.
Date of Award22 Mar 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • sexchatting
  • seksueel misdrijf
  • artikel 251 Sr.
  • artikel 8 EVRM
  • artikel 10 EVRM
  • wetsvoorstel seksuele misdrijven

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'