DE MOGELIJKE PROBLEMEN VAN DE GEMENGDE GROTE KAMER IN DE STRUCTUUR VAN HET HVJ-EU

Translated title of the thesis: THE POSSIBLE PROBLEMS OF THE GRAND MIXED CHAMBER IN THE STRUCTURE OF THE CJEU
  • J. Popal

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Sarmiento & Weiler stellen een nieuwe bevoegdheid binnen het Hof van Justitie van Europa voor: de Gemengde Grote Kamer. Dit voorstel is gedaan om de oude spanning (wie heeft het laatste woord?) tussen het Hof van Justitie en de (constitutionele) rechters van de lidstaten (mogelijk) weg te nemen. Naar aanleiding van dit voorstel is in deze scriptie de volgende probleemstelling geformuleerd: ‘In hoeverre is het voorstel voor een Gemengde Grote Kamer binnen het Hof van Justitie van de EU een realistische oplossing voor de spanning tussen het Hof en de nationale (constitutionele) rechters betreffende het voorrangsbeginsel?’
Deze scriptie bespreekt de kijk op het voorrangsbeginsel van zowel het Hof als van de (constitutionele) rechters (zoveel mogelijk). Vervolgens bespreekt deze scriptie wat het idee van de Gemengde Grote Kamer inhoudt. Deze bevindingen zijn bijeen gebracht om de mogelijke (juridische) problemen van deze Kamer te formuleren: deze Kamer is niet effectief genoeg, de Grondwettelijke controle zal niet veranderen, de kamer kan de politieke omstandigheden van bepaalde lidstaten niet ondervangen en als het EU-recht op dezelfde manier wordt toegepast dan is verzet reëel.

Date of Award20 Apr 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • Europa
  • rechtspraak
  • conflict
  • voorstel
  • nationaal
  • obstakels

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'