De motivatie van forensisch sociale professionals voor professionele ontwikkeling

Translated title of the thesis: Forensic social professionals’ motivation for professional development
  • Jaouad Redouani

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Recent onderzoek heeft aangetoond dat professionele ontwikkeling niet vanzelfsprekend is en het leergedrag van werknemers de afgelopen jaren is afgenomen. Werkeisen en energiebronnen, zoals werkdruk en collegiale ondersteuning, beïnvloeden de vervulling van psychologische basisbehoeften en hangen samen met de motivatie voor professionele ontwikkeling. Ondanks bestaande studies over het belang van professionele ontwikkeling in het forensisch sociaal vakgebied, werd de motivatie van forensisch sociale professionals nog niet onderzocht. Binnen de huidige studie stond als onderzoeksvraag centraal wat de samenhang is tussen werkeisen, energiebronnen en psychologische basisbehoeften enerzijds en de autonome motivatie van forensisch sociale professionals voor professionele ontwikkeling anderzijds. Hierbij is de Zelfdeterminatietheorie gebruikt als verklarend model om dit kennishiaat te overbruggen. Deze theorie biedt inzicht in intrinsieke en extrinsieke motivatiefactoren die het leer- en ontwikkelingsproces beïnvloeden. In een mixed methods research hebben 340 forensisch sociale professionals van de drie landelijke reclasseringsorganisaties een vragenlijst ingevuld en zijn 17 van hen geïnterviewd. De resultaten toonden aan dat autonome motivatie een significant positieve voorspeller is voor professionele ontwikkeling. Daarnaast bleken de basisbehoeften autonomie en verbondenheid significant positieve voorspellers van autonome motivatie. De energiebronnen bevlogen leiderschap en leer- en loopbaanmogelijkheden bleken significant positieve voorspellers van de basisbehoeften autonomie en competentie te zijn. Er werd verder ontdekt dat aanpassingen in het ontwikkel- en leeraanbod de motivatie voor professionele ontwikkeling konden versterken.
Date of Award23 Oct 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorRob Martens (Supervisor)

Keywords

  • psychologische basisbehoeften
  • motivatie
  • professionele ontwikkeling

Cite this

'