De Nederlandse implementatie van de Europese verordening over geautomatiseerde individuele besluitvorming

 • M.M. Gresnigt

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De Europese Algemene Verordening gegevensbescherming verbiedt, behoudens enkele uitzonderingen, in artikel 22 geautomatiseerde individuele besluitvorming. De formulering van artikel 22 is vaag. Niet duidelijk is wanneer sprake is van geautomatiseerde besluitvorming en welke rechten aan betrokkenen geboden worden. De verordening biedt de nationale wetgevers ruimte om eigen keuzes te maken. Artikel 38 van de Nederlandse concept uitvoeringswet maakt gebruik van deze ruimte en beperkt het verbod op geautomatiseerde individuele besluitvorming tot de gevallen waarbij gebruik gemaakt wordt van risicoprofielen. Dit is een niet voor de hand liggende keuze. Ook veronderstelt de concept uitvoeringswet dat het besluitbegrip uit de verordening overeenkomt met het Nederlandse besluitbegrip en daarmee ook voldoende rechtsbescherming geboden wordt. Dit is niet het geval. Omdat verschillende nationale wetgevers verschillende keuzes maken voor de nationale implementatie wordt de harmonisatie van het recht en het vrije verkeer van gegevens niet bevorderd.
  Date of Award7 Jun 2017
  Original languageDutch

  Keywords

  • Gegevensbescherming
  • besluiten
  • verordening
  • uitvoeringswet
  • privacy
  • profilering

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '