De Nederlandse pre-pack: toekomst of verleden tijd?

: De gevolgen van Smallsteps ten aanzien van de Nederlandse pre-pack

  • S Beke

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Is de pre-pack van de baan? Deze vraag komt veelvuldig in de literatuur aan de orde. Een pre-pack is een voorbereiding van een doorstart van een onderneming vanuit faillissement, in die zin dat de voorbereiding ervan plaatsvindt vóór faillissement, zodat direct ná faillissement een doorstart gerealiseerd kan worden. Vooralsnog ontbreekt een wettelijke grondslag voor de pre-pack in de Nederlandse wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen I (WCO I) moet hier verandering in brengen. Het is alleen de vraag of de pre-pack nog wenselijk is in de Nederlandse rechtspraktijk, nu het HvJEU in zijn spraakmakende Smallsteps-arrest de aldaar aan de orde zijnde pre-pack gekwalificeerd heeft als een overgang van onderneming in de zin van Richtlijn 2001/23/EG. In deze scriptie staan de gevolgen van het Smallsteps-arrest van het HvJEU voor de Nederlandse pre-pack centraal.

Date of Award26 Mar 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Private law
SupervisorMichele Reumers (Supervisor) & Anka Ernes (Examinator)

Keywords

  • pre-pack
  • smallsteps
  • faillissement
  • beoogd curator
  • Wet Continuiteit Ondernemingen I

Cite this

De Nederlandse pre-pack: toekomst of verleden tijd?: De gevolgen van Smallsteps ten aanzien van de Nederlandse pre-pack
Beke, S. (Author). 26 Mar 2019

Student thesis: Master's Thesis