DE NEDERLANDSE PRIVAATRECHTELIJKE (BIJZONDERE) BANCAIRE ZORGPLICHTEN INZAKE (PLAIN-VANILA) SWAPS Wanneer is voldaan aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps
: Een onderzoek naar de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps

 • S. Nguyen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De scriptie handelt over de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. Waarbij er onderzoek wordt gedaan door antwoord te geven op de (onderzoeks)vraag: Wanneer is voldaan aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. In het onderzoek komt de (plain-vanila) swap met zijn diverse mogelijke facetten en diverse (veel voorkomende) potentiele risico’s aan de orde. Waarbij al de drie fases van (bancaire) overeenkomst (van opdracht) inzake de (plain-vanila) swap ook aan bod komt. Aangezien uit het onderzoek gebleken is dat de (totstandkoming c.q. verstrekking van een) plain-vanila) swap een (bancaire) overeenkomst (van opdracht) is. Uit het onderzoek is gebleken dat er diverse vormen zijn van (bijzondere) bancaire zorgplichten, waarbij de bancaire (bijzondere) zorgplichten verder kunnen reiken dan de niet-bancaire (bijzondere) zorgplichten. Tevens is gebleken dat er (haast onaandoenlijk) veel eisen worden gesteld, indien men (geheel) wil voldoen aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps. Zoals het feit dat er talloze aspecten van aansprakelijkheid en/of wanprestatie hierbij een rol kunnen spelen. Daarnaast blijken ook andere diverse aspecten een rol te kunnen spelen. Zoals de hoedanigheid van betrokken partijen (particulier, ondernemer, MKB- dan wel grote onderneming als wel rechtspersoon- en niet-rechtspersoonondernemingen waarbij ook eventueel sprake kan zijn van gemengd handelen of niet gemengd handelen) en het Publiek- als het Privaatrecht, etc. Tot slot is een aanbeveling gegeven om (zo goed mogelijk) eventueel) te kunnen voldoen aan de Nederlandse privaatrechtelijke (bijzondere) bancaire zorgplichten inzake (plain-vanila) swaps.
  Date of Award14 Dec 2016
  Original languageDutch

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '