De Ontwikkeling van de Onderzoekende Houding van Leraren Basisonderwijs in Leernetwerken

Translated title of the thesis: The Development of an Inquiry Based Attitude of Primary Teachers in Learning Networks
 • Sonja Borst - Jeurissen

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De ontwikkeling van de onderzoekende houding is belangrijk voor de professionele ontwikkeling van leraren. Er worden binnen deze houding een interne, reflectieve en een externe, kennisselectie dimensie onderscheiden. Deelname aan leernetwerken wordt gezien als een manier om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van beide dimensies. In een longitudinaal onderzoek naar de onderzoekende houding van leraren basisonderwijs die deelnemen aan leernetwerken is bekeken hoe zich dit ontwikkelt en welke rol de sociale configuratie van de netwerken hierbij speelt. Het onderzoek betreft vier leernetwerken in de Academische Werkplaats van Iselinge Hogeschool (N = 24) en het lerarennetwerk POINT van Fontys (N = 11). Met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve data is de ontwikkeling van de onderzoekende houding gevolgd over twee jaar, en zijn de verschillen tussen de netwerken bekeken. Daarnaast is de sociale configuratie van de netwerken van de Academische Werkplaats in kaart gebracht en gerelateerd aan de onderzoekende houding. Uit de resultaten blijkt dat de onderzoekende houding zich gedurende de twee jaren positief ontwikkelt. Ondanks grote verschillen tussen de organisatie en focus van de netwerken zijn er geen verschillen in de ontwikkeling van de onderzoekende houding gevonden en relaties met de sociale configuratie zijn tevens niet aangetoond. Dit impliceert dat deelnemen aan netwerken de onderzoekende houding bevordert, onafhankelijk van de organisatie, het verloop of de focus van een dergelijk netwerk.

  Date of Award1 Feb 2019
  Original languageDutch
  SupervisorEmmy Vrieling - Teunter (Supervisor)

  Keywords

  • onderzoekende houding
  • leernetwerken
  • leerkrachtprofessionalisering
  • sociaal leren

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '