De Ontwikkeling van een Vragenlijst voor de Beoordeling van Hoorcolleges in Academisch-Medisch Onderwijs door Collega-docenten.

Translated title of the thesis: Constructing a Questionnaire for Peer Reviewing Lectures in Academic Medical Teaching
  • Rob Turk

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Achtergrond. De kwaliteit van een hoorcollege wordt vaak gemeten aan de hand van een studentenevaluatie. Een studentenevaluatie geeft echter geen volledig betrouwbaar beeld van de kwaliteit van het hoorcollege. Het beoordelen van elkaars onderwijsprestaties, peer review of teaching, is een aanvullend instrument om de kwaliteit van een hoorcollege aanvullend te kunnen beoordelen. Objectieve criteria voor het geven van een peer review van academisch-medische hoorcolleges zijn echter schaars. Doel. Het ontwikkelen van een wetenschappelijk onderbouwde, korte vragenlijst om het geven van peer review van hoorcolleges binnen de academisch-medische opleiding van ons universitair medisch centrum te ondersteunen. Procedure en ontwerp. Een literatuuronderzoek is uitgevoerd binnen ERIC (OVID), PsycINFO (OVID) en Pubmed naar wetenschappelijk onderbouwde criteria en vragen voor de beoordeling van medisch onderwijs. Op basis van de meest voorkomende vragen werd in een iteratief proces met vier professionals (leeftijd 49-66, twee docenten, een onderwijskundige en een docent/onderwijskundige in opleiding, drie vrouwen en een man) een initiële vragenlijst ontwikkeld. Deze vragenlijst werd tijdens hoorcolleges getest in de docentengroep van ons academisch medisch centrum (leeftijd 25-66 jaar, ongeveer 40% man, 60% vrouw). De vragenlijst werd gevalideerd met behulp van SPSS, Principle Axis Factoring, Direct Oblimin. Na analyse werd de vragenlijst door vier andere professionals (leeftijd 40-59, twee docenten, twee onderwijskundigen, twee vrouwen en twee mannen) in consensus aangepast tot een gewenste compacte vragenlijst van 10 vragen, en werden mogelijke constructen opgesteld op basis van de gevonden factoren. Resultaten. Uit de 386 gevonden wetenschappelijke artikelen werden 32 artikelen geselecteerd. Een kader van 10 categorieën voor de indeling van de gevonden vragen werd ontwikkeld op basis van acht wetenschappelijke studies. In de literatuur werden 75 unieke vragen gevonden voor de beoordeling van de kwaliteit van onderwijs, waarvan 25 vragen het onderwijsmoment zelf betroffen. Voor de initiële vragenlijst werden 21 vragen geselecteerd. Voor validatie werden 387 vragenlijsten ingevuld door 195 unieke collega-docenten (leeftijd 25-66 jaar, 40% man, 60% vrouw) die het onderwijs beoordeelden van 37 unieke docenten (leeftijd 29-62 jaar, 40% man, 60% vrouw) op 37 unieke onderwijsmomenten binnen ons academisch medisch centrum. In de ontwikkelde vragenlijst konden drie factoren worden berekend: (a) context van het hoorcollege (eigenwaarde 1,0, verklaarde variantie 10,3%, Cronbach’s α ,61); (b) leeromgeving (eigenwaarde 1,16, verklaarde variantie 11,6%, Cronbach’s α ,67); en (c) studentgerichtheid (eigenwaarde 3,90, verklaarde variantie 39,0%, Cronbach’s α ,78). De drie factoren verklaarden 60,9% van de variantie van de vragenlijst. Conclusie. In een eerste aanzet tot de ontwikkeling van een vragenlijst voor de ondersteuning van peer review van kwaliteit van hoorcolleges van academisch-medisch onderwijs ontwikkelden wij een korte vragenlijst. Verder onderzoek is noodzakelijk om de uiteindelijke vragenlijst opnieuw te valideren en onderzoek te verrichten naar inter-rater reliability.
Date of Award27 Feb 2020
Original languageDutch
SupervisorJérôme Gijselaers (Supervisor)

Keywords

  • onderwijsontwikkeling
  • peer review
  • Vragenlijst
  • academisch medisch onderwijs
  • docentprofessionalisering

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'