De ontwikkeling van het burgerperspectief in het algemeen bestuursrecht. Een zoektocht tussen rechtseenheid en maatwerk.
: The development of the citizen's perspective in general administrative law. A search between legal unity and customization.

  • N. Bergsma

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De Awb is een systeemwet waarin de eenzijdige rechtshandeling centraal staat. De Awb is ingericht vanuit het bestuurlijk perspectief. Actuele ontwikkelingen hebben duidelijk gemaakt dat er bij de besluitvorming meer oog moet zijn voor het burgerperspectief. Daarom is er een toekomstvisie ontwikkelt waarin de dienende functie van de overheid wordt belicht en waarin veel aandacht is voor maatwerk voor de individuele burger. De dienende, responsieve overheid moet zich via de overheidsbrede beweging Wau in de bestuurscultuur manifesteren. De visie uit WaU is een niet juridisch bindend middel. Maatschappelijke en politieke veranderingen kunnen er voor zorgen dat de visie niet meer nageleefd wordt. Op Europees niveau zijn Ewb voorstellen gepubliceerd die moeten leiden tot meer burgerperspectief. De VAR-commissie Europeanisering adviseert om de Ewb voorstellen als inspiratie te nemen en het burgerperspectief een veel duidelijkere plaats te geven in de Awb. Het omzetten van deze voorstellen naar beginselen in de Awb geeft een duidelijk signaal aan burgers en bestuur, maar er moet voorkomen worden dat de systematiek van de Awb gaat wankelen.
Date of Award26 Oct 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law

Keywords

  • AWB
  • burgerperspectief
  • dienende overheid
  • maatwerk
  • Ewb voorstellen
  • bestuurscultuur

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'