De ontwikkeling van professionele identiteit van leraren in betekenisvolle situaties in de werkcontext.

Translated title of the thesis: The development of teachers' professional identity in meaningful situations in the work environment.
  • Mirande Neijnens - Aarts

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Professionele identiteit van leraren is wie een leraar denkt te zijn en in de toekomst wil worden. Professionele identiteit verandert continu, onder invloed van de werkomgeving en de wisselwerking met de eigen persoonlijke en professionele waarden, normen, overtuigingen en ervaringen van de leraar. Het doel van dit kwalitatief onderzoek was om meer inzicht te krijgen in hoe het handelen van leraren in voor hen betekenisvolle situaties ontwikkeling van hun professionele identiteit beïnvloedt. Inzichten zijn opgedaan in een meervoudige casestudy met tien leraren basisonderwijs, met semigestructureerde interviews over vooraf beantwoorde vragen. Uit de resultaten blijkt dat leraren voor hen betekenisvolle situaties ruim drie keer vaker negatief dan positief ervaren. Situaties gaan over leerlinggedrag of het bereiken van leerlingdoelen, en vaker nog, betreffen conflicten met ouders of collega's, in omgang of over verschil in visie. Leraren vinden zich competent voelen (met leerlingen), erkenning (van collega's) en professioneel handelen (met ouders) belangrijk. Leraren handelen vaak om het probleem op te lossen. Ook gaan leraren emoties reguleren. Leraren grijpen situaties beperkt aan als leermoment en passen dan reflectie toe. Verandering of bestendiging van identiteit kan plaatsvinden, door reflectie en door controle op handelen. Ook de resultaten van sociale interactie en interne afstemming met het zelfbeeld kunnen daaraan bijdragen. Professionele identiteit is een dynamisch en complex proces, wat maakt dat resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden. De inzet van reflectie en externe dialoog voor leren in situaties in de praktijk biedt kansen voor professionalisering en vraagt meer bewustwording door leraren en schoolleiders.
Date of Award7 Sept 2022
Original languageDutch
SupervisorFemke Nijland (Supervisor)

Keywords

  • professionele identiteit
  • betekenisvolle situaties
  • reflectie
  • dialoog
  • professionalisering

Cite this

'