De onzakelijke lening Is herkwalificatie naar eigen vermogen een betere oplossing voor de praktijk?

Translated title of the thesis: Is the requalification of a non-business loan into equity a better solution?
 • J.C.F.M. van Rooij

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  De centrale vraag in dit onderzoek is of de belastingrechter de juiste keuze gemaakt heeft door de onzakelijke lening fiscaal niet te herkwalificeren naar eigen vermogen?

  Het toetsingskader dat gebruikt is bestaat uit het criterium rechtszekerheid (dan weet de belastingplichtige waar hij rechtens aan toe is) en het criterium doeltreffendheid (daarmee kan de Belastingdienst onzakelijk handelen bestrijden).

  Dat een afwaarderingsverlies van een onzakelijke lening omhoog niet aftrekbaar is van de winst is de conclusie in zowel de jurisprudentie als de literatuur. Dan wordt de lening als eigen vermogen behandeld en zou herkwalificatie van deze onzakelijke lening naar eigen vermogen een betere oplossing zijn voor de praktijk. De rechtszekerheid komt niet in het geding en het blijft doeltreffend.

  In de jurisprudentie wordt een afwaarderingsverlies ten laste van de winst op een onzakelijke lening omlaag ook geweigerd. In de literatuur zijn de meningen daarover verdeeld. Vandaar dat de onzakelijke lening omlaag niet moet worden geherkwalificeerd naar eigen vermogen. Dat zou de rechtszekerheid van de belastingplichtige ernstig schaden. Het is beter om de onzakelijke lening omlaag te behandelen als vreemd vermogen en het afwaarderingsverlies ten laste van de winst gewoon toe te staan. Dat zou de rechtszekerheid van de belastingplichtige pas echt verhogen.

  Date of Award28 Jul 2020
  Original languageDutch

  Keywords

  • onzakelijk
  • lening
  • afwaarderingsverlies
  • herkwalificatie
  • rechtszekerheid
  • doeltreffendheid

  Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

  Cite this

  '