De opmars van SSI en hoe Enterprise Architecture hier aan kan bijdragen
: Een casestudy over de digitale transformatie naar SSI binnen een basisregistratie

Translated title of the thesis: The rise of SSI and how Enterprise Architecture can contribute : A case study on the digital transfonnation to SSI within a basic registry
  • Peter de Jong

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Online identiteiten en de Self-Sovereign identity (SSI) komen snel op de maatschappij af. Wet- en regelgeving op Europees en Nationaal niveau dwingen organisaties om hier op te acteren. Voor veel organisaties betekent dit een digital transformation naar een andere manier van werken of een nieuwe manier van data leveren. Voor het Nederlandse stelsel van basisregistraties betekent dit dat ze zich moeten richten op een veranderende rol in het ecosysteem. Enterprise Architecture (EA) kan deze organisaties helpen bij het schetsen van de gewenste situatie en de roadmap richting deze digital transformation.
Door middel van een casestudy binnen een Basisregistratie is gekeken naar wat een EA-framework kan bijdragen aan de implementatie van SSI. Hierbij is onder meer gekeken naar de rol van een dergelijk framework bij de huidige situatie (current state) en de gewenste situatie (target state) en welke invloed de business readiness heeft op een digital transformation.
Het onderzoek geeft inzicht in de thema’s die van belang zijn binnen de transformatie van de organisatie. Verder wordt benoemd waarom een voldoende EA-volwassenheid nodig is voor een succesvolle transformatie en hoe de business readiness voorspellend kan zijn voor het succes van deze transformatie.
Date of Award7 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorKarel Lemmen (Supervisor) & Pien Walraven (Examiner)

Keywords

  • BTRA
  • Basisregistratie
  • SSI
  • Enterprise Architecture

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'