De organisationele aanpak van digitale bijscholing ter voorbereiding van de werknemer op de toekomst van meer gedigitaliseerd werk:
: Een exploratieve studie van twee caseorganisaties

  • J. Gysen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De versnelde mondiale digitalisering noodzaakt organisaties om meer in te zetten op digitale vaardigheden. De globalisering en de “oorlog om talent” bemoeilijken echter het aantrekken van de nodige digitale kennis en een hoge turnover van personeel vereist een strategie om digitale vaardigheden binnen de organisatie te ontwikkelen en te houden door digitale bijscholing. Deze studie focust zich daarom op hoe organisaties een antwoord kunnen bieden aan de uitdagingen rond digitale bijscholing ter voorbereiding van werknemers op nieuwe vormen van gedigitaliseerd werk (NVDW). Ook eerdere studies geven aan dat er nood is aan meer informatie over de concrete aanpak van HR en Lijnmanagement omtrent digitale bijscholing. Deze studie werd uitgevoerd volgens een interpretatieve exploratieve onderzoeksmethode om deze organisationele aanpak met meer diepgang te onderzoeken. Uit twee multinationale caseorganisaties werden telkens zes participanten uit hun Belgische filialen in deze studie betrokken: twee lijnmanagers (LM), twee HR-professionals (HR) en twee werknemers (WN). Dit onderzoek bracht zes belangrijke actiepunten aan het licht waarmee de organisatie zich kan wapenen om de uitdagingen rond digitale bijscholing voor NVDW aan te gaan, met name de i) de ontwikkeling van een digitaal vaardigheidsprofiel per WN, ii) het personaliseren van het digitale bijscholingsprogramma per WN, iii) het in kaart brengen van de individuele digitale vaardigheidstekorten per WN, iv) de WN bijstaan in het prioriteren van specifieke digitale bijscholing, v) een nauwe samenwerking tussen HR, LM en WN in de digitale leerstrategie van de organisatie waarborgen en vi) het inzetten op vervolgdata voor doorgedreven analyse op de efficiëntie van digitale bijscholing. Het onderzoek leidde uiteindelijk tot zes proposities en een beter begrip hoe organisaties in de praktijk digitale bijscholing voor hun werknemers organiseren en tot betere inzichten over de rol van HR-professionals samen met leidinggevenden bij het organiseren van die digitale bijscholingen ter voorbereiding van de werknemers op NVDW.
Date of Award29 Jun 2022
Original languageDutch
SupervisorRachelle Bosua (Examiner) & Vanessa Dirksen (Co-assessor)

Keywords

  • HR
  • lijnmanagement
  • bijscholing
  • digitale vaardigheden
  • nieuwe vormen van digitaal werk
  • NVDW
  • leercultuur

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'