De payrollovereenkomst als lex specialis van de uitzendovereenkomst onder de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
: Een onderzoek naar de gevolgen van de Wab voor de payrollovereenkomst vanuit nationaal en Europeesrechtelijk perspectief

Translated title of the thesis: The payroll agreement as lex specialis of the temporary employment contract under the Dutch “Balanced Labour Market Act”: An investigation into the consequences of the “Balanced Labour Market Act” for the payroll agreement from a Dutch and European law perspective
  • E.H. Heffener

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Op 1 januari 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking getreden. Deze wet beoogt onder andere de rechtspositie van payrollwerknemers te verbeteren en heeft derhalve grote gevolgen voor de payrollovereenkomst met zich meegebracht. De payrollovereenkomst is als bijzondere vorm van de uitzendovereenkomst gereguleerd in het BW en de Waadi, wat zowel op nationaal als Europeesrechtelijk niveau heeft geleid tot juridische knelpunten. Dit onderzoek bevat een tweeledige doelstelling waarbij de knelpunten belicht worden: enerzijds zijn de bepalingen in de Wab die betrekking hebben de payrollovereenkomst aan de Uitzendrichtlijn getoetst en anderzijds is onderzocht of de doelstellingen van de Wab op het gebied van payrolling middels deze wet worden bereikt. Afgesloten wordt met de conclusie dat het wenselijk is om de payroll-constructie – gelet op de actuele wet- en regelgeving, rechtspraak en literatuur – anders vorm te geven. Daarbij wordt een aanbeveling gedaan met een mogelijke oplossing hiertoe.
Date of Award6 Jan 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law

Keywords

  • Wab
  • Payrollovereenkomst
  • art 7:692 BW
  • Uitzendovereenkomst
  • Waadi
  • uitzendrichtlijn

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'