De perceptie van docenten en studenten over de mate waarin behoefte-ondersteunend onderwijs aangeboden wordt in het middelbaar beroepsonderwijs

Translated title of the thesis: The perception of teachers and students about the extent of need-supportive teaching in vocational education and training.
  • Salima Hassani

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Uit eerder onderzoek is gebleken dat congruente percepties tussen docenten en studenten belangrijk zijn voor het leerproces. In dit onderzoek wordt met name onderzocht welke verschillen er in de perceptie tussen docenten en studenten zijn als het gaat om de bevrediging van de drie psychologische basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie (i.e., autonomie, competentie en verbondenheid) in de lessen. Het huidige onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de mate waarin docenten van het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) denken behoefte-ondersteunend onderwijs te verzorgen dat aansluit bij de perceptie van de student. Daarnaast worden studenten ook bevraagd naar de mate waarin de gewenste behoefte-ondersteuning in de lessen overeenkomt met de huidige situatie. Aan dit kwantitatief, cross-sectioneel, between-subjects onderzoeksdesign in het mbo namen 66 docenten en 110 studenten deel. Met een onafhankelijke t-test werd het verschil in perceptie van behoefte-ondersteunend lesgeven tussen docenten en studenten getoetst. Met een afhankelijke t-test werd vergeleken of de huidige mate van behoefte-ondersteuning overeenkomt met de gewenste mate van behoefte-ondersteuning. Uit de resultaten blijkt conform de hypotheses dat studenten ten opzichte van docenten een lagere mate van behoefte-ondersteuning ervaren. Daarnaast gaven studenten aan meer behoefte-ondersteuning te willen krijgen in de lessen. Dit onderzoek benadrukt het belang om verder onderzoek te doen naar factoren die bijdragen aan perceptieverschillen voor het optimaliseren van leeromgevingen. Er wordt geadviseerd om docenten te trainen in behoefte-ondersteunend onderwijs en daarnaast studenten te betrekken bij educatieve ontwerpprocessen om perceptieverschillen tussen docenten en studenten te minimaliseren.
Date of Award8 Feb 2023
Original languageDutch
SupervisorLisette Wijnia (Supervisor)

Keywords

  • Zelfdeterminatietheorie
  • behoefte-ondersteuning
  • middelbaar beroepsonderwijs
  • perceptie docent
  • perceptie student

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'