De randvoorwaarden voor effectieve stakeholder alignment tijdens IT strategie implementatie

Translated title of the thesis: : Facilitators for effeciive stakeholder alignment during IT strategy implementation
  • J. Soest van

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De snel veranderende technologie in een complexe Healthcare omgeving zorgt ervoor dat bestuurders continu opzoek zijn naar alignment van strategie, doelen en behoeftes van stakeholders. In dit onderzoek gaan wij in op de vraag naar meer onderzoek op het gebied van business-IT co-evolution. Met het COISA raamwerk als basis, kijken wij specifiek naar de randvoorwaarden voor effectieve alignment van stakeholders in strategische context. Dit doen wij met een single-case study bij een consortium van academische ziekenhuizen in Nederland. Uit de resultaten komen een aantal nuances naar voren op resultaten uit eerder onderzoek. Het lijkt er namelijk op dat naarmate stakeholders meer intrinsieke motivatie ervaren extrinsieke motivatie minder van belang is. Daarnaast zien we dat inspireren en motiveren niet enkel gedaan wordt door het leiderschapsteam maar ook door collega’s. Ook hebben we twee nieuwe randvoorwaarden geïdentificeerd. ‘Werken in een veilige omgeving’ (om elkaar aan te kunnen spreken) en ‘commitment op ongeschreven regels’ worden gezien als belangrijke randvoorwaarden voor effectieve stakeholder alignment. De resultaten in dit onderzoek dragen bij aan de kennis op gebied van Business-IT co-evolution en in het bijzonder COISA. Organisaties zouden de resultaten kunnen gebruiken om focus aan te brengen in hun ambitie betere alignment te creëren.
Date of Award27 Jan 2021
Original languageDutch
SupervisorPien Walraven (Examiner) & Rogier van de Wetering (Co-assessor)

Keywords

  • Effective stakeholder
  • Alignment
  • COISA
  • Business-IT Alignment
  • Healthcare

Master's Degree

  • Master Business Process management & IT (BPMIT)

Cite this

'