De rechter buitenspel, of toch niet?
: Een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het uitsluiten van dwaling voor de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW

Translated title of the thesis: The judge offside, or not withal?: A study into the possibility and the effect of excluding error on the judicial amendment power of article 6:230 section 2 of the Dutch Civil Code.
  • M.H.M. van Oort-van Santen

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Deze scriptie is een onderzoek naar de mogelijkheden en gevolgen van het uitsluiten van dwaling voor de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW. In beginsel kunnen dwaling en de remedies van artikel 6:230 BW contractueel worden uitgesloten. Dit kan zowel in de algemene voorwaarden als in het contract worden overeengekomen. Zo een beding mag echter niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid. Indien een geschil ontstaat hierover, zal de rechter aan de hand van de uitlegregels de inhoud en werking van zo een beding moeten beoordelen. Het uitsluiten van vernietiging op grond van dwaling houdt in beginsel geen uitsluiting in van de rechterlijke wijzigingsbevoegdheid van artikel 6:230 lid 2 BW. Wat de gevolgen zijn, hangt onder andere af van de wijze waarop het beding is geformuleerd. In de Europese soft law regelingen, het DCFR en de PECL, zijn ook regelingen voor dwaling opgenomen. Deze zijn nagenoeg aan elkaar gelijk. In vergelijking met het Nederlands recht omtrent dwaling, zijn in deze regelingen meer remedies voor dwaling opgenomen. Daarnaast staat in deze regelingen een bepaling waardoor het mogelijk is de remedies van dwaling uit te sluiten. Deze uitsluiting mag niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid en niet als onredelijke bezwarend worden aangemerkt.
Date of Award6 Sept 2022
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Private Law
SupervisorBastiaan van der Velden (Supervisor) & Jacobus Rinkes (Supervisor)

Keywords

  • Dwaling (artikel 6:228 BW)
  • wijzigingsbevoegdheid (artikel 6:230 BW)
  • contract
  • uitsluiting
  • DCFR
  • PECL

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'