De rechtspositie van het dier anno 2016

  • W. (Wendy) Gerats

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

In dit onderzoek wordt een fundamenteel leerstuk van het privaatrecht onderzocht, zijnde het leerstuk dat betrekking heeft op rechtssubjecten en rechtsobjecten, meer specifiek de rechtspositie van het dier in dit leerstuk. Uit dit onderzoek blijkt dat het dier in de wet een vergaande juridische bescherming wordt verleend. Verder blijkt dat in de rechtspraktijk rekening wordt gehouden met de eigen belangen van het dier, in het bijzonder na de inwerkingtreding van de Wet dieren. Ofschoon het dier wettelijk of anderzijds niet expliciet als rechtssubject wordt erkend, kan, uitgaande van de wel erkende rechtssubjecten in het rechtssysteem en de verschillende gradaties in belangen en rechten die daarbij in acht worden genomen, aansluiting worden gezocht bij bestaande rechtsconstructies opdat de rechtssubjectiviteit van het dier toepasbaar is in het rechtssysteem. Concluderend kan worden gesteld dat het dier binnen het Nederlandse rechtssysteem zou kunnen worden beschouwd als (beperkt) rechtssubject.
Date of Award3 Dec 2016
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Constitutional and Administrative law and legal Theory
SupervisorMichiel van Oosterzee (Supervisor) & Jan Willem Sap (Examinator)

Cite this

De rechtspositie van het dier anno 2016
Gerats, W. (. (Author). 3 Dec 2016

Student thesis: Master's Thesis