De regeling gefinancierde rechtsbijstand

: kwetsbare verdachten en slachtoffers in het Nederlandsestrafproces

  • Yvonne M.G. Nijenhuis

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De wijze waarop het bestanddeel ‘valse hoedanigheid’ binnen het delict oplichting (art. 326 WvSr) wordt geïnterpreteerd, beperkter dan wel extensief, hangt samen met het tijdsgewricht en de maatschappelijke omstandigheden. In de jaren dat de overheid steunfraude wilde tegengaan is de valse hoedanigheid bijvoorbeeld ruim uitgelegd. Na een beleidswijziging in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw benadrukte de overheid dat haar rol niet is het beschermen van individuele belangen, maar beperkte deze tot die individuen die kwetsbaar zijn in de huidige samenleving en het handelsverkeer in het algemeen. Dat er aanvankelijk niet veel maar later juist wel en daarna weer minder onder een ‘valse hoedanigheid’ kon vallen heeft geleid tot een blijvende onduidelijkheid waarvan de Marktplaatsuitspraken de bekendste voorbeelden zijn. Ook speelde in toenemende mate de andere oplichtingsmiddelen en delicten een rol ten opzichte van het middel ‘valse hoedanigheid’. De scriptie presenteert aan het einde middels een herformulering van alle oplichtingsmiddelen van het delict oplichting een definitieve oplossing.
Date of Award15 Dec 2019
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department Criminal law and International and European Law
SupervisorGöran Sluiter (Supervisor) & Mandy de Bruijn (Examinator)

Keywords

  • oplichting
  • oplichtingsmiddel
  • valse hoedaningheid
  • listige kunstgrepen
  • samenweefsel van verdichtsels
  • maatschappelijk rolpatroon

Cite this

De regeling gefinancierde rechtsbijstand: kwetsbare verdachten en slachtoffers in het Nederlandsestrafproces
Nijenhuis, Y. M. G. (Author). 15 Dec 2019

Student thesis: Master's Thesis