De rekening-courantmaatregel tegen belastinguitstel- en afstel in box 2: een illusie of effectief?
: Een onderzoek naar de effectiviteit van het wetsvoorstel excessief lenen

Translated title of the thesis: The excessive loan measure in box 2 against tax deferral and tax postponement: an illusion or effective?
  • M.J.A. Petie

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Door het wetsvoorstel excessief lenen wordt vanaf 31 december 2023 leningen van meer dan €500.000 bij de eigen bv voor het meerdere belast als fictief regulier voordeel. Met deze maatregel beoogd het kabinet uitstel- en afstel van belastingheffing tegen te gaan. Er heerst nog twijfel in hoeverre het wetsvoorstel daadwerkelijk zal bijdragen aan het effectief tegengaan van belastinguitstel- en afstel. Uit onderzoek is gebleken dat er door het wetsvoorstel een onwenselijke fiscale stimulans blijft bestaan om leningen tot €500.000 af te sluiten. Het is daarbij denkbaar dat uitstel en afstel van belastingheffing ook voorkomt bij leningen onder de €500.000. Om effectief belastinguitstel- en afstel tegen te gaan is wijziging van het voorstel noodzakelijk. Mijns inziens moet de drempel naar €17.500 verlaagd worden en het wetsvoorstel beperkt worden tot consumptieve leningen. De wijzigingen aan het wetvoorstel hebben naar mijn mening de voorkeur boven de onderzochte alternatieven (loan- to-value en een ondernemingsneutrale heffing). Het wetsvoorstel zal namelijk naar mijn mening hoe dan ook ingevoerd worden. Deze aanpassingen zullen gezamenlijk naar verwachting het gewenste effect hebben.
Date of Award16 Jul 2021
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Department of Public Law
SupervisorSonja Dusarduijn (Supervisor) & Gerard Staats (Examiner)

Keywords

  • ab-houder
  • excessief lenen
  • box 2
  • uitstel
  • afstel
  • belastingheffing

Master's Degree

  • Master Rechtsgeleerdheid

Cite this

'