De relatie tussen de Big-5 persoonlijkheidskenmerken en innovatief leerkrachtgedrag met ICT en het gedeeltelijk mediërende effect van work engagement.

Translated title of the thesis: The relationship between the Big-5 personality traits and innovative teaching behaviour with ICT and the partial mediating effect of work engagement.
 • Raymond Rutgers

  Student thesis: Master's Thesis

  Abstract

  Het beroepsonderwijs in Nederland is snel aan het veranderen vanwege het effect van de technologische invloeden op de samenleving. Het gebruik van digitale leermiddelen (ICT) wordt onvermijdelijk, waardoor het, om te kunnen innoveren, van belang is dat de leraar innovatief leerkrachtgedrag met ICT laten zien. Aangezien men over leerkrachtgedrag spreekt, staat de persoonlijkheid en work engagement van de leraar mogelijk in verband met het innovatieproces. Daarom richt de huidige studie zich op de relatie tussen de Big-5 persoonlijkheidskenmerken en innovatief leerkrachtgedrag met ICT. Aangezien er in voorgaande studies een positieve relatie is gevonden tussen de Big-5 persoonlijkheidskenmerken en work engagement en een positieve relatie tussen work engagement en innovatief leerkrachtgedrag, is work engagement onderzocht als mogelijke gedeeltelijke mediator. In totaal werden door middel van willekeurige selectie 210 leraren gerekruteerd vanuit een regionaal opleidingscentrum (roc) in een middelgrote stad in Nederland. De school bestaat uit zeven afdelingen, waarvan alleen leraren uit de zes niet-ICT-gerelateerde afdelingen zijn geselecteerd. Per afdeling werden aselect 35 leraren geselecteerd. In totaal vulden 148 deelnemers de vragenlijst in. Na het verwijderen van de ontbrekende gegevens en outliers werden 145 deelnemers geanalyseerd, 70 mannen (48%) en 75 vrouwen (52%). De deelnemers vulden een enquête in met daarin (1) de Big Five Inventory-25 (Gerlitz & Schupp, 2005) om de Big-5 persoonlijkheidskenmerken openheid voor ervaring, zorgvuldigheid, extraversie, inschikkelijkheid en neuroticisme te meten, (2) de Utrechtse Bevlogenheid Schaal-9 (UBES-9) (Schaufeli, Bakker, & Salanova, 2006) die work engagement meet en (3) de innovatieve leerkrachtgedrag met ICT-subschaal (Chou, Shen, Hsiao, & Shen, 2018) om innovatief leerkrachtgedrag met ICT te meten. De data werd geanalyseerd met behulp van een multivariate hiërarchische regressieanalyse. Uit de resultaten blijkt een significant positief verband tussen openheid voor ervaring en innovatief leerkrachtgedrag met ICT en geen positief verband tussen zorgvuldigheid, extraversie, inschikkelijkheid en emotionele stabiliteit en innovatief leerkrachtgedrag met ICT. Er was een significant positief verband tussen emotionele stabiliteit en work engagement. Er was geen verband tussen work engagement en innovatief leerkrachtgedrag met ICT. Work engagement was niet gerelateerd aan innovatief leerkrachtgedrag met ICT, waardoor work engagement de associatie tussen de Big-5 persoonlijkheidskenmerken en innovatief gedrag met ICT niet gedeeltelijk medieerde. Toekomstige studies kunnen de afdeling 'Design, Media & ICT' in de analyse opnemen om inzicht te krijgen in de mogelijke verschillen tussen deze afdeling en andere afdelingen. Daarnaast kan een 'top-down'-benadering gebruikt kunnen worden in plaats van een' bottom-up'-benadering om inzicht te krijgen in de perceptie van de leraar over innovatief onderwijs. Als laatste kan worden onderzocht of ‘job crafting’ invloed heeft op de relatie tussen de Big-5 persoonlijkheidskenmerken en innovatief leerkrachtgedrag met ICT aangezien innovatie met ICT nog in de functiebeschrijving van de leraar is opgenomen.
  Date of Award7 Jul 2019
  Original languageDutch
  SupervisorRob Martens (Supervisor) & Karel Kreijns (Examiner)

  Keywords

  • Innovative teaching
  • behaviour with ICT
  • work engagement
  • five factor model of personality (Big-5)

  Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

  Cite this

  '