De Relatie tussen Fysieke Activiteit en Emotioneel Welbevinden binnen Personen gedurende de Dag bij Eerstejaars Mbo-studenten

Translated title of the thesis: Within Persons Associations in the Relationship between Physical Activity and Emotional Wellbeing during the Day with First Year VET-Students
  • Lieke Hartenberg- de Vries

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Toenemende prestatiedruk zet het mentale welbevinden van lerenden onder druk en leidt tot stress die op haar beurt weer tot gezondheidsproblemen kan leiden. Eerdere onderzoeken toonden aan dat fysieke activiteit (FA) het mentale welbevinden positief kan beïnvloeden. Deze studie onderzocht of de verwachte positieve relatie tussen fysieke activiteit en emotioneel welbevinden buiten schooltijden afhankelijk is van het dagdeel (ochtend vs. middag) waarop de fysieke activiteit plaatsvindt. Er is specifiek onder eerstejaarsmbo-studenten (N = 71) onderzoek gedaan omdat deze doelgroep ondervertegenwoordigd is in onderzoek. Middels experience sampling methode werden positief affect (PA) en negatief affect (NA), gedurende negen dagen, acht keer per dag gemeten bij de studenten. PA en NA in de avond werd gebruikt om het emotioneel welbevinden buiten schooltijd te onderzoeken. FA werd objectief gemeten met behulp van een beweegmeter (ActivPAL3™; PAL Technologies Ltd., Glasgow, Schotland, VK ). Uit de multilevelanalyses bleek dat lichte fysieke activiteit (LFA) in de ochtend een significante predictor is voor de score op PA in de avond binnen personen, waarbij F(1; 51,065) = 4,031; p = ,05. De onderzoeksresultaten geven een aanwijzing dat LFA in de ochtend mogelijk als beweeginterventie ingezet kan worden onder schooltijd om het emotioneel welbevinden buiten schooltijd te bevorderen. Voor toekomstig onderzoek is het van belang dat beweeginterventies (op verschillende dagdelen) worden getest om grotere variatie in LFA en matig tot zware fysieke activiteit te verkrijgen bij de studenten. Hierdoor kunnen multilevelanalyses robuuster worden tegen schendingen van assumpties.
Date of Award13 Mar 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorLaura Huiberts (Supervisor)

Keywords

  • fysieke activiteit
  • mentaal welbevinden
  • affect, mbo
  • dagdeel

Cite this

'