De Relatie tussen Fysieke Activiteit en Mentaal Welbevinden bij Basisschoolkinderen met een Lage SES.

Translated title of the thesis: The Relationship between Physical Activity and Well-being in Elementary School children with a Low SES.
  • Dinie Theuws

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Slechts 57% van de Nederlandse kinderen beweegt voldoende. Kinderen met een lage sociaaleconomische status (SES) bewegen meer, maar op zwaar niveau juist minder dan kinderen met hoge SES. Juist fysieke activiteit (FA) met matig/zwaar niveau (MZFA) heeft een positieve samenhang met mentaal welbevinden (MWB). Deze studie onderzocht het verband tussen FA van verschillende intensiteitsniveaus (licht, matig/zwaar) en MWB bij kinderen met lage SES. Een secundair doel was of dit verband tussen FA en MWB werd gemodereerd door geslacht. Deze kwantitatieve, cross-sectionele studie was onderdeel van een pilotstudie bij basisschoolkinderen van groep 7/8 met lage SES. Drie├źnzeventig basisschoolkinderen tussen de 10-13 jaar droegen een ActivPal om FA te meten waarvan 41 kinderen meegenomen konden worden in analyses. Om de mate van MWB te bepalen, werd de Warwick-Edinburgh Mental Wellbeing Scale (WEMWBS) gebruikt. Uit de regressieanalyses bleek dat het verband tussen MZFA en MWB niet significant was, b = 0.13, p = .404. Ook was er geen significant verband tussen LFA en MWB, b = .02, p = .113. Voor zowel LFA als MZFA was er ook geen significante moderatie voor geslacht. Een belangrijke aanbeveling is om vervolgonderzoek uit te voeren met meer deelnemers en gekeken wordt hoe uitval van deelnemers voorkomen kan worden. Vervolgonderzoek kan uitwijzen wat de rol van intensiteit van FA is in de relatie tussen FA en MWB, zodat interventies ontwikkeld kunnen worden om het MWB van kinderen met lage SES te optimaliseren.
Date of Award5 Jul 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorLaura Huiberts (Supervisor)

Keywords

  • fysieke activiteit
  • mentaal welbevinden
  • basisschoolkinderen
  • lage SES

Cite this

'