De Relatie Tussen Gender en Voorkennis van Deelnemers en de Mate en Wijze Waarop zij Participeren in het Discussieforum van een ICT MOOC

Translated title of the thesis: The Relationship Between Gender and Prior Knowledge of Participants and the Extent and Manner to Which They Participate in the Discussion Forum of an ICT MOOC
  • Sharon Mous

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

De ICT-sector in Nederland kampt met grote tekorten aan geschoold personeel en vrouwen zijn ondervertegenwoordigd binnen het vakgebied. ICT MOOCs kunnen een potentieel belangrijke rol spelen bij het opleiden van meer mensen in het algemeen en vrouwen in het bijzonder voor de sector. Hierbij is het dan wel van belang dat MOOCs succesvol worden afgerond. Onderzoek suggereert dat participatie in discussiefora een positieve impact heeft op de kans dat deelnemers een MOOC succesvol voltooien. Over de relatie tussen individuele kenmerken van deelnemers en hun forumparticipatiepatronen is echter nog weinig bekend. In deze studie is onderzocht wat de relatie is tussen gender en voorkennis van deelnemers en de mate en wijze waarop zij participeren in het discussieforum van een ICT MOOC. De onderzoekspopulatie bestond uit 150 mannen en 150 vrouwen. Data werd vergaard middels een pre-study vragenlijst en logdata uit de leeromgeving. De resultaten toonden aan dat er een significant verband was tussen gender en forumparticipatie. Mannen bleken vaker helemaal niet deel te nemen, terwijl vrouwen frequenter passief participeerden. Er was geen relatie tussen voorkennis en forumparticipatie en de samenhang tussen gender en voorkennis enerzijds en forumparticipatie anderzijds was alleen significant voor mannen met voorkennis van Python. De odds dat zij passief participeerden in vergelijking tot actief, waren voor hen 3.08 maal groter. De uitkomsten van dit onderzoek bieden aanknopingspunten voor interventies om verdere participatie binnen discussiefora te stimuleren en kunnen daarnaast ook helpen bij het creƫren van meer bewustzijn onder MOOC deelnemers over de meerwaarde van forumparticipatie voor het leerproces.
Date of Award1 Mar 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorDorothy Duchatelet (Supervisor)

Keywords

  • MOOCs
  • ICT
  • gender
  • voorkennis
  • forumparticipatie

Cite this

'