De Relatie tussen Gespreid Leiderschap, Proximale Factoren van het Integrative Model of Behaviour Prediction en Innovatief Gedrag van Leraren in het Basisonderwijs.

Translated title of the thesis: The Relationship Between Distributed Leadership, Proximal Factors of Integrative Model of Behaviour Prediction and Innovative Behaviour of Teachers in Primary Education.
  • Antonie Rozema - Terpstra

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om adequaat te kunnen reageren op de snel veranderende kennismaatschappij is innovatief gedrag (IG) van leerkrachten belangrijk. Menselijk gedrag, waaronder IG, wordt potentieel verklaard door attitude, subjectieve norm en self-efficacy, de proximale factoren binnen het Integrated Model of behaviour Prediction (IMBP). Daarnaast zijn distale factoren, zoals gespreid leiderschap (GL) gerelateerd aan IG. Het doel in huidig onderzoek was inzicht te krijgen in de directe en indirecte relatie tussen de distale factor GL en IG, waarbij de proximale factoren van het IMBP als potentiële mediatoren fungeren. De onderzoeksvraag luidde als volgt: In hoeverre zijn de proximale factoren uit het IMBP mediërend in de relatie tussen GL en IG van leerkrachten? Het onderzoek is uitgevoerd onder twee stichtingen voor primair onderwijs met in totaal 381 leerkrachten. IG werd gemeten met een nieuwe vragenlijst en werd ingevuld door 132 leerkrachten. Huidig onderzoek betrof een exploratief onderzoek met een correlationeel design. De complexere relaties tussen de variabelen werden geanalyseerd middels een procesanalyse waarmee mediatie door de proximale factoren attitude, subjectieve norm en self-efficacy tussen GL en IG van leerkrachten aangetoond kon worden. Er is sprake van partiële mediatie van GL via attitude en er zijn meerdere significante directe relaties tussen self-efficacy en IG gevonden. Een opvallende bevinding is dat in huidig onderzoek de vier nieuwe schalen van IG door verschillende factoren beïnvloed worden. Met huidig onderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan aan bestuurders, directeuren en leerkrachten om IG te ondersteunen, hetgeen kan bijdragen aan de onderwijsontwikkeling.
Date of Award17 Nov 2021
Original languageDutch
SupervisorArnoud Evers (Supervisor) & Stefan Robbers (Supervisor)

Keywords

  • innovatief gedrag
  • leerkrachten
  • gespreid leiderschap
  • proximale factoren
  • IMBP

Master's Degree

  • Master Onderwijswetenschappen

Cite this

'