De Relatie tussen Proactieve Feedbacksocialisatiegedragingen ‘Positieve houding’, ‘Relaties met docenten’, ‘Feedback Engagement’ en de Fit tussen Student en Universiteit ten aanzien van Feedback

Translated title of the thesis: The Relationship between Proactive Feedback Socialisation Behaviors ‘Positive Framing’, ‘Relationships with Instructors’, ‘Feedback Engagement’ and Fit between Student and University regarding Feedback
  • Vinciane Costa

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Eerstejaarsstudenten ervaren vaak onzekerheid wanneer ze in de academische omgeving terechtkomen. Zowel proactieve socialisatiegedragingen (i.e. ‘Positieve houding’, ‘Relaties met docenten’ en ‘Feedback engagement’) als ‘Fit’ kunnen hen helpen zich aan te passen. ‘Fit’ treedt op wanneer individuele attributies congruent zijn aan de omgeving, in dit geval; de perceptie die studenten hebben van de mate waarin ze passen in de academische omgeving. Het doel van de studie was om te onderzoeken welke proactieve feedbacksocialisatiegedragingen positief gerelateerd zijn aan 'Student Universiteit Feedback Fit' en of ze elkaar voorspellen. ‘Student Universiteit Feedback Fit’ is de perceptie die studenten hebben van de mate waarin hun perceptie van feedback aansluit bij de feedbackprocessen van de universiteit. Het onderzoek was kwantitatief en longitudinaal van aard, waarbij gegevens met een interval van één maand werden verzameld bij 73 eerstejaarsstudenten uit een Vlaamse bacheloropleiding in orthopedagogiek aan de hand van vragenlijsten. De belangrijkste resultaten toonden aan dat zowel 'Positieve houding' als 'Feedback engagement' positief gerelateerd zijn aan 'Student Universiteit Feedback Fit', terwijl 'Relaties met docenten' geen significante relatie vertoonden. Daarnaast voorspelden 'Feedback engagement' en 'Student Universiteit Feedback Fit' elkaar. De resultaten suggereren dat een 'Positieve houding' en 'Feedback engagement' belangrijk zijn voor het bevorderen van een goede 'Student Universiteit Feedback Fit'. Dit onderzoek benadrukt het belang van socialisatieprogramma's voor eerstejaarsstudenten bij het aanmoedigen van proactieve feedbacksocialisatiegedragingen, waarbij ‘Feedback engagement' als integraal onderdeel van feedback, cruciaal is, voor het bevorderen van 'Student Universiteit Feedback Fit'. Verder onderzoek is nodig, naar een gedeelde visie op feedback, waarin zowel studenten als docenten actief betrokken worden, zodat inzichten kunnen bijdragen aan feedbackprocessen in de academische omgeving.
Date of Award9 Sept 2023
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorMartijn J. M. Leenknecht (Supervisor)

Keywords

  • Student Universiteit Feedback Fit
  • Proactive socialization behaviors
  • Positive framing
  • Relationships with instructors
  • Feedback engagement

Cite this

'