De Relatie Tussen Sensorische Prikkelverwerking en Rekenprestaties en de Modererende Rol van Faalangst.

Translated title of the thesis: The Relationship Between Sensory Stimulus Processing and Math Performance and the Moderating Role of Performance Anxiety.
  • Erika Schouwenburg

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Schoolprestaties en sociaal-emotionele problemen zijn gerelateerd aan problemen met sensorische prikkelverwerking (SPV). SPV is een neurologisch proces dat het mogelijk maakt om een passende respons te geven op binnenkomende prikkels. Een optimale SPV is één van de voorwaarden voor het ontwikkelen van schoolse vaardigheden, zoals rekenen. Daarnaast wordt een verband gevonden tussen een niet-optimale SPV en internaliserende gedragsproblemen, zoals (faal)angst. In het huidige onderzoek is onderzocht of een relatie wordt gevonden tussen SPV, rekenprestaties en faalangst. Daarvoor werd een kwantitatief correlationeel onderzoek uitgevoerd bij 72 leerlingen uit groep 7 en 8. De leerlingen maakten een tempotoets rekenen en vulden een faalangstvragenlijst in. De SPV werd gemeten met de Sensory Profile NL. Aan de hand van multipele regressieanalyses werden de relaties tussen SPV, rekenprestaties en faalangst onderzocht. Daarnaast werd met behulp van moderatie en mediatie analyses de rol van faalangst in de relatie tussen SPV en rekenprestaties onderzocht. Uit het huidige onderzoek bleek dat kinderen met meer gebrekkige registratie van binnenkomende prikkels lagere rekenprestaties behalen en meer gevoelens van faalangst ervaren. Tevens bleek dat leerlingen die meer faalangst voelen, lager presteren op de rekentoets. De mediatieanalyse toonde dat de lagere rekenprestaties van leerlingen met een hogere gebrekkige registratie indirect verlopen via gevoelens van faalangst. Gevoelens van faalangst lijken bepalender voor de rekenprestaties dan belemmeringen door een niet-optimale SPV. Vervolgonderzoek naar de relatie tussen SPV en rekenprestaties en de rol van faalangst is wenselijk. Immers, wanneer onderwijsprofessionals beter zicht hebben ondersteuningsbehoeften van leerlingen, kunnen zij de onderwijsomgeving voor hen optimaliseren.
Date of Award26 Mar 2024
Original languageDutch
Awarding Institution
  • Faculty of Educational Sciences
SupervisorCéleste Meijs (Supervisor)

Keywords

  • sensorische prikkelverwerking
  • rekenprestaties
  • faalangst
  • kinderen
  • basisschool

Cite this

'