De Relatie Tussen Sociaal Kapitaal, Proximale Factoren en Innovatief Gedrag van Leerkrachten.

Translated title of the thesis: The Relationship Between Social Capital, Proximal Factors and Innovative Behavior of Teachers.
  • Maud Goedemans

Student thesis: Master's Thesis

Abstract

Om het onderwijs aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij is innovatief gedrag (IG) van leerkrachten van belang. IG vindt plaats in de context van een school, daarom is de verwachting dat de omgevingsfactor sociaal kapitaal (SK) aan IG gerelateerd is. Omdat er een vorm van transfer plaats moet vinden tussen de omgeving en het daadwerkelijke doelgedrag is het aannemelijk dat attitude, subjectieve norm en self-efficacy, de proximale factoren uit het Integrated Model of Behavior Prediction (IMBP), een rol spelen in deze relatie. Het doel van het huidige onderzoek was daarom inzicht te krijgen in de mediërende rol van de proximale factoren uit IMBP in de relatie tussen SK en IG van leerkrachten. De onderzoeksvraag was: ‘In welke mate spelen de proximale factoren (subjectieve norm, attitude en self-efficacy) uit IMBP een mediërende rol in de relatie tussen IG van leerkrachten en de componenten van SK (structureel, relationeel en cognitief kapitaal)? De vragenlijst voor dit correlationeel onderzoek werd ingevuld door 132 leerkrachten binnen twee besturen in het primair onderwijs. Met een correlatieanalyse werd de onderlinge samenhang tussen vier dimensies van IG (gepland IG, ongepland IG, individuele ideepromotie en collectieve ideepromotie), de proximale factoren van het IMBP en vier componenten van SK (vertrouwen, sociale relaties, identificatie en gedeelde taal) vastgesteld. Met procesanalyses van Hayes werden de complexe directe en indirecte relaties tussen deze variabelen berekend. Deze analyses lieten indirecte relaties tussen SK en IG zien, gemedieerd door attitude en met name self-efficacy. Er wordt aanbevolen succeservaringen met IG actief te delen om self-efficacy van leerkrachten te verhogen. Vervolgonderzoek kan zich richten op de invloed van collectieve self-efficacy op IG van leerkrachten.
Date of Award25 Mar 2022
Original languageDutch
SupervisorStefan Robbers (Supervisor) & Arnoud Evers (Supervisor)

Keywords

  • Innovatief gedrag van leerkrachten
  • Sociaal Kapitaal
  • Integrated Model of Behavior Prediction

Cite this

'